Effekter af Pivotal Response Treatment kan ses på hjernescanninger

forskning

Forskere fra Yale University har på en konference i sidste uge endnu engang vist, at positive effekter af ABA-træning kan påvises på fMRI-scanninger og målinger af blik-retning. På konferencen Neuroscience 2014 – som er verdens største neurologiske konference – fremlage forskergruppen nye resultater af fMRI-scanninger efter en intensiv træning med ABA-modellen Pivotal Response Treatment (PRT). Resultaterne bekræfter tidligere resultater, og det kan betyde, at man i fremtiden vil være i stand til at scanne børn med autisme for at kunne tilrettelægge den mest effektive intervention.

Læs mere

Nye curriculum-bøger til vuggestuebørn, skolebørn og unge og voksne med autisme

materialer

Knapp Center for Childhood Development har udsendt fire nye curriculum-bøger, der hver er målrettet en bestemt aldersgruppe: vuggestuebørn, førskolebørn, børn i indskolingen samt unge og voksne. I alt næsten 2000 sider med forslag til programmer, øvelser, træningsteknikker samt interventionens organisering. De fleste andre curriculum-bøger omfatter tidlig eller ultratidlig intervention, så det er en nyskabelse, at unge og voksne nu har fået deres eget curriculum.

Læs mere

Handicapkonventionen styrket i Danmark

Danmark

Ved FN’s igangværende Generalforsamling har Danmark formelt tilsluttet sig Handicapkonventionens tillægsprotokol, som giver borgere og grupper af borgere mulighed for at klage direkte til FN's Handicapkomité. Med tilslutningen til tillægsprotokollen har Danmark styrket beskyttelsen af handicappedes rettigheder og har yderligere forpligtet sig til at følge konventionen. Selv om konventionen stadig ikke er en del af dansk lovgivning, skal danske myndigheder overholde konventionen.

Læs mere

Infant Start - intervention til spædbørn med risiko for at udvikle autisme

forskning

Early Start Denver Model (ESDM) er blevet tilpasset og afprøvet på en gruppe af spædbørn, der var i risiko for at udvikle autisme, men som endnu ikke var diagnosticeret. Den nye model kaldes Infant Start og er baseret på, at forældrene lærer at udvikle deres børns færdigheder og praktiserer interventionen i hverdagen sammen med deres spædbarn. Der er ikke tale om programmer eller træningssessioner, men en særlig strukturering og formning af interaktionen mellem forældre og barn. En foreløbig rapport om denne præventive behandling viser, at det er muligt at ændre disse børns udvikling i mere normal retning.

Læs mere

Stadig bedre dokumentation for positive effekter af tidlig og intensiv intervention

forskning

En ny og omfattende rapport fra det amerikanske sundhedsministerium konstaterer, at dokumentationen for positive effekter af adfærdsanalytiske interventioner i løbet af det seneste par år er blevet stadig bedre. Alligevel efterlyses yderligere forskning, der sammenligner ABA med andre interventionsformer, og som kan belyse, hvilke specifikke dele af ABA, der er de mest virkningsfulde for bestemte grupper af børn med autisme.

Læs mere

Kommuner bør inddrage metodeudbydere ved behandling af ansøgninger om hjemmetræning

Danmark

Et svar fra socialminister Manu Sareen til Folketingets Socialudvalg understreger, at det er de enkelte kommuners ansvar at vurdere behovet for hjælpere til hjemmetræning, men ministeren gør samtidig opmærksom på, at kommunerne bør inddrage metodeudbyderes beskrivelse af træningen i deres sagsbehandling.

Læs mere

Ret til dækning af merudgifter til pasning ved lærerlockout

Danmark

Sidste års lærerlockout gav pasningsproblemer for mange forældre til børn med handicap, og nogle søgte kommunen om enten tabt arbejdsfortjeneste eller om dækning af pasningsudgifter som merudgift. Ankestyrelsen har nu bestemt, at pasningsudgifter under lærerlockouten kan dækkes som merudgift – men kun hvis barnet har en alder, hvor børn normalt kan være alene hjemme mens forældrene er på arbejde.

Læs mere

Dokumentation af, at barnets behov opfyldes ved hjemmetræning

hjemmetræning

Som det tidligere har været omtalt på ABAforum.dk, er der kommuner, der afprøver lovgivningen omkring hjemmetræning ved at give afslag på ansøgninger eller ved at afbryde igangværende hjemmetræningsforløb. Indtil videre har det ikke ramt træning efter ABA-metoden, men udviklingen betyder, at man som forældre skal være opmærksom på at opfylde lovgivningens krav om dokumentation af hjemmetræningen.

Læs mere

Udrednings- og dokumentationsværktøjer

materialer

Udredningsværktøjer er tests og spørgeguides, som dels anvendes til at vurdere træningsbehov hos børn med forsinket eller atypiske udvikling, og som dels anvendes til at følge disse børns udvikling og trivsel efter interventionen er iværksat. Når udredningen gentages med mellemrum giver det mulighed for at følge effekterne af interventionen.

Læs mere

Den lille havfrue kaster lys på autisme

Danmark

Hvert år den 2. april er FNs internationale autismedag. Det er samtidig starten på en månedlang kampagne for at gøre opmærksom på personer med autisme. For første gang bliver FNs autismedag markeret i København med et Light It Up Blue arrangement. Den lille havfrue ved Langelinie i København vil om aftenen blive oplyst i blåt lys. Kunstnergruppen Ungt Lys står for lyssætningen, der er arrangeret af ABA-forældre i København. Alle er velkomne.

Læs mere

Det nytter at klage

Danmark

Det nytter at klage over antallet af støttetimer i folkeskolen. Næsten halvdelen af de forældre, der klager til Klagenævnet for Specialundervisning, får helt eller delvist medhold i deres klage. Det viser nævnets statistik for 2013.

Læs mere

Ankestyrelsen genoptager klagesager

Danmark

Ankestyrelsen har i en række klagesager om hjemmetræning efter Family Hope metoden glemt at gennemføre en partshøring. Derfor skal sagerne nu genoptages. Ankestyrelsen har i disse sager givet kommuner medhold i, at der ikke skal godkendes hjemmetræning efter Family Hope metoden, og afgørelserne har i realiteten afskaffet muligheden for at få bevilget hjemmetræning efter denne metode. Sagerne bliver nu genvurderet, men det er dog usikkert om deti vil resultere i ændrede afgørelser. Hjemmetræning efter ABA-metoden er ikke påvirket af disse afgørelser fra Ankestyrelsen.

Læs mere

Bliv medlem

Hvis du synes ABAforum.dk er brugbart, så meld dig ind i ABA-foreningen. På den måde er du med til at støtte det fortsatte arbejde med at opdatere og videreudvikle websitet, og får adgang til masser af yderligere materiale. Bliv medlem

Forældreberetninger

Siden 2000 er der omkring 200 danske børn med autisme som har været i ABA-behandling - og der kommer hele tiden nye til. Læs deres historie, fortalt med forældrenes egne ord.

Læs forældreberetninger

AdrianAgnetheDavid

Hvad er ABA?

ABA er en individuel, intensiv og målrettet pædagogisk metode til behandling af autisme. Der er omfattende videnskabelig evidens for metodens effekt.

Læs mere

billede af ABAtræning

ABAforum på Facebook