ABA-forum.dk fylder 1 år

Den 30. september var det 1 år siden, at ABAforum.dk gik i luften. Selvom redaktionen havde forberedt offentliggørelsen i lang tid og havde skrevet en stor del tekster, var starten beskeden – hele sitet indeholdt kun 144 forskellige sider, og den første måned var der i gennemsnit kun 30 besøgende om dagen – mange af dem var sikkert forældre til ABA-børn. Nu et år senere er antallet af artikler på ABAforum.dk vokset til over 500 og i gennemsnit bliver sitet besøgt af over 100 personer om dagen. På hverdage er der som regel over 125 besøg, noget mindre i weekenderne. I alt har der været næsten 30.000 besøg på ABAforum.dk i løbet af det seneste år.

Det er ikke kun redaktionen, som kan tage æren af succesen. Der er mange forældre til ABA-børn, der har bidraget med beretninger, fotos, med erfaringer eller synspunkter, og så har forældrene ikke mindst gjort en indsats for at gøre ABAforum.dk kendt blandt andre forældre og hos fagfolk.

Dertil kommer det meget fine samarbejde med Videnscenter for Autisme, som blandt andet kommer til udtryk i temadagen fredag den 3. oktober om ABA i Norden, hvor op imod 200 personer, overvejende fagfolk fra Danmark, deltager.

Fra web-statistikkerne kan vi også se, at der er sket en markant ændring i fordelingen af besøgende. Mens der i starten næsten udelukkende var besøg fra private, er der nu en meget stor andel besøg fra kommuner, amter, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og fra ministerier. Og så er der også en del besøgende fra de andre nordiske lande.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har givet en bevilling til videreudvikling af ABAfourm.dk, og det opfatter vi selvfølgelig som en anerkendelse af web-sitets seriøsitet og anvendelighed. Pengene vil blive brugt til at oprette en søge-funktion og til at ændre produktionsformen, således at det bliver lettere og hurtigere at offentliggøre nye artikler på ABAforum.dk.

Vi ser frem til et mindst lige så spændende og udviklende år.

Redaktionen

Redaktionen / 01.10.2003