Samarbejde mellem kommune og forældre om ABA-projekter

Et unikt samarbejde mellem ABA-forældre i København og Københavns kommune fører nu forhåbentlig til, at der skabes mulighed for ABA-behandling af småbørn med autisme i kommunen.

I mere end 1½ år har en arbejdsgruppe bestående af forældre og repræsentanter for kommunens handicapcentre, specialbørnehaver og forvaltningen forberedt de nye behandlingsmuligheder. Den afsluttende rapport er blevet forelagt det politiske udvalg -- Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget -- som enstemmigt har besluttet at prioritere de nye behandlingsmuligheder på budgettet for 2005.

De nye behandlingsmuligheder betyder, at børn med autisme ikke længere udelukkende skal behandles i kommunens specialbørnehaver, men skal integreres i almindelige børnehaver samtidig med, at de modtager en målrettet og intensiv pædagogisk indsats. Denne måde at organisere behandlingen på, indebærer betydelig bedre udviklingsmuligheder for børn med autisme, fordi de kan praktisere deres færdigheder sammen med børn, der ikke er handicappede.

Den nye metode til børn med autisme adskiller sig også fra den nuværende praksis i kommunen, fordi forældrene kommer til at spille en afgørende rolle i behandlingen af deres børn. I stedet for at overlade arbejdet med børnene til professionelle, skal forældrene deltage på lige fod med pædagoger, talepædagoger og fysioterapeuter i behandlingen. Og forældrene skal lige som fagfolkene have supervision i, hvordan man arbejder mest hensigtsmæssigt med børn med autisme.

ABA-behandling er noget dyrere end de tilbud, der ellers er til børn med autisme, og derfor kan den nye behandlingsform ikke finansieres inden for socialforvaltningens eksisterende budgetter. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i Københavns Kommune, som har ansvaret for de sociale tilbud, har derfor afsat 10 mio. kr. til formålet på deres forslag til budget for år 2005. Det er nu op til de kommende budgetforhandlinger i kommunen, om der bliver plads til denne nyskabelse på næste års budget.

Redaktionen/ 08.06.2004