Københavns Kommune bevilger ABA-behandlinger

 

Se også

TV2/Lorrys indslag

Forligspartierne bag det nuværende budgetforlig i Københavns Kommune er blevet enige om at anvende midler fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2004 til at finansiere ABA-behandlinger af småbørn. Der er tale om en forsøgsordning, som vil løbe i de to kommende år. Der står et meget bredt flertal af partier bag aftalen, som støttes af Socialdemokratiet, SF, de Radikale, CD og de Konservative.

I en pressemeddelelse fra partierne hedder det, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indenfor egen økonomisk ramme for 2004 igangsætter forsøg med alternative behandlingsformer (fx. Doman, ABA og lign.). Parterne er enige om i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2005 at videreføre og finansiere et tidsbegrænset forsøg med alternative behandlingsformer, som DOMAN, ABA og lign. til træning af handicappede børn. Forsøget evalueres senest den 1. april 2006.

Der har igennem blandt forældre til børn med handicap været ønske om, at kunne anvende andre former for behandlinger til børn med handicap end de nuværende tilbud i kommunens specialdaginstitutioner. Det er dette ønske, som udvalget nu åbner mulighed for. Beslutningen kommer i forlængelse af, at udvalget tidligere i år har prioriteret såkaldte alternative behandlinger højt på udvalgets ønskeliste til næste års budget. Når udvalget taler om 'alternative behandlinger' menes der ikke nødvendigvis kontroversielle og udokumenterede behandlingsformer, men behandlinger, der er alternativer til det eksisterende tilbud.

Samtidig har de involverede partier fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget aftalt, at man vil forsøge at finde mere langsigtede og holdbare løsninger på de problemer, der opstår når grupper af forældre til børn med handicap ønsker nye behandlingsformer indført i kommunen. Udvalget vil nu rette en henvendelse til Socialministeriet for at få ministeriet til at indføre en central godkendelsesordning af behandlinger på handicapområdet; en godkendelsesordning, som svarer til den ordning, man kender fra sundhedsområdet. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil med dette forslag have skabt en fælles national praksis for indførelse af nye behandlingsformer og vil samtidig forhindre at lokale politikere uden faglig ekspertise bliver tvunget til at tage stilling til nye behandlingsformer.

Redaktionen / 12.06.2004