Børn med autisme sender postkort til politikere

ABA-børn fra Københavns Kommune har sendt postkort til kommunens borgmestre og til gruppeformænd for de politiske partier i Borgerrepræsentationen. Postkortene skal minde politikerne om, at der i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger skal afsættes ekstra penge til behandling af børn med autisme i 2005.

 Anton Ariel Betty Christian Marcus D Marcus E Aksel Rud
Klik på et foto for at se barnets postkort

Baggrunden for postkortaktionen er, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i Københavns Kommune har igangsat nogle meget spændende og fremtidsorienterede forsøg med ABA-behandling til førskolebørn med autisme. Pengene til forsøget i 2004 er fundet, men for at kunne videreføre forsøget i 2005 har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på sin ønskeliste opført 10 mio. til nye behandlinger af børn med handicap.

Der er ca. 100 førskolebørn med autisme i Københavns Kommune, som for øjeblikket kun har ca. 25 behandlingspladser. Der er derfor god brug for det supplerende antal pladser, som forsøgsprojektet vil tilføre. Der er ikke kun tale om en kapacitetsudvidelse, men i nok så høj grad om en metodeudvikling og en opkvalificering af da fagfolk, som arbejder med børn med autisme. Forsøgsprojektet er kommet i stand efter et eksemplarisk samarbejder mellem forvaltning, forældre og politikere. Med forsøgsprojektet har København vist sig som en foregangskommune inden for behandling af børn med autisme.

Læs om forsøgsprojektet
Læs om samarbejdet mellem forældre, forvaltning og politikere

Redaktionen / 01.10.2007