Erfaringer


Den 13. december 2001 startede ABA-listen, som var en mailing-liste for ABA-familier. Da vi startede, var vi kun fem familier tilkoblet, men siden kom der flere til. I dag er omkring 70 danske børn i ABA-behandling, og den oprindelige mailing-liste for familierne er blevet udvidet til et stort Netværk under ABA-foreningen.

Formålet med vores udvekslinger er, at vi kan dele glæder og sorger og fortælle hinanden om oplevelser i forbindelse med såvel træning som hverdagsliv.

Vi har valgt at offentliggøre en del uddrag fra vores udvekslinger, som vi håber, du vil finde det interessant at læse.

Vi understreger dog, at beskrivelserne ikke er ment som konkrete anvisninger. Vi henviser i øvrigt til de generelle forbehold for ABA-forum.dk.

 Emne
Computer
Cykle
Data-registrering
Diagnose
Drømme
Finmotorik
Fritidsinteresser: Gymnastik
Fritidsinteresser: Klaver
Fritidsinteresser: Svømning
Følelser
Hårklipning
Integration: Børnehave
Integration: Deltagelse i større arrangementer
Integration: Træningsrum i almindelige børnehaver
Leg
Musik og sang
Sprog: At sige fra
Sprog: Fortid
Sprog: Spontant
Stereotypier
Søskende
Trænere
Tænder og tandlæge
Øjenkontakt


Se også

Personlige beretninger
ABA-foreningens Netværk

 

Cecilia Brynskov / 19.02.2006