ERFARINGER

Trænere


Dato: 4. februar 2002
Fra: Cecilia
Emne: Træningsleder, hjælpetræner, klinikvejleder

Flere har spurgt til, hvordan vi bruger de forskellige betegnelser for personerne omkring David.

Træningslederen er ansvarlig for den daglige træning, udførelse af drill-lister, ugentlige mini-rapporter i form af grafer og evalueringer, og er i det hele taget knudepunktet, stedet, hvor alle trådene mødes. Hun styrer også staff-møderne og sørger for referat af disse.

Hjælpetrænere kan der være et ubegrænset antal af. I over et år fungerede mine to søstre som hjælpetrænere, nemlig sideløbende med vores første træningsleder, og i det første halvår af Davids tid i børnehaven. Fra årsskiftet fik vi bevilget timer til to hjælpere og har nu ansat to, der fungerer som hjælpetrænere. I perioder fungerer vi også selv som hjælpetrænere – vi fungerer jo altid som 'generaliseringsagenter'. Der er også hjælpetrænere blandt personalet i børnehaven. Hjælpetrænerne er vigtige for den målrettede generalisering af det indlærte, og de kan også indimellem have særlige ansvarsområder, hvor de står for den første og grundlæggende indlæring.

Klinikvejlederen er den person fra TIPO, der kommer herned med jævne mellemrum og superviserer. 'Bag' hende står TIPOs faglige leder (Morten Klevstrand), som har det overordnede ansvar for det faglige indhold i behandlingen. Derudover er der den gruppe af andre klinikvejledere (pt. seks stk.), der fungerer som sparringspartnere, når barnets fremskridt evalueres og eventuelle vanskeligheder diskuteres, og som i øvrigt træder ind som vikarer, hvis den tilknyttede klinikvejleder skulle blive syg.


Dato: 3. marts 2002
Fra: Linda
Emne: Hjælpetrænere

Jeg har endnu et tema, som jeg meget gerne ville høre jeres erfaringer og gode råd til. Det drejer sig om ansættelse og brug af hjælpetrænere.

Jeg ved jo, at flere af jer har erfaringer med både at inddrage familie og andre i træningen, og jeg vil gerne høre, hvad der er gået godt og mindre godt.

Joi og jeg må – når nu børnehaven ikke er så vældigt interesserede (de træner dog Rud 1:1 hver formiddag og har sagt ja til at bruge de øvelser, som vi også laver hjemme) – have ansat en ung psykologi-studerende, som kan være med til træningen. Dels for at etablere et træningsteam, så der kommer flere kreative hjerner til staff-mødet og til at følge og stimulere Ruds fremskridt og arbejde, og dels for simpelthen at aflaste et meget anstrengende program, som vi for øjeblikket kører.


Dato: 3. marts 2002
Fra: Sophie
Emne: Gode råd i forbindelse med ansættelse af (hjælpe)trænere

Vi har i øjeblikket tre tutors/hjælpelærere. Det har lidt været tilfældigheder, der bestemte, hvem vi hyrede til opgaven. Vi har ingen tanter etc. i nærheden til at tage nogle timer, men det ville jeg ellers nok anbefale som en ressource. Hvem var det, der skrev, at mostrene havde været hjælpelærere i en tid, og at dette havde styrket forholdet mellem barnet og de voksne? Lewis’ bedstemor passer Lewis en dag om ugen, men vi har valgt ikke at bruge hende som decideret tutor, fordi vi synes, at det er sundt at have mere "naturlige" forhold også – en, der ikke hele tiden presser med specifikke mål in mente.

Vores tutors består af:

Alle unge piger på 25-30 år. De er alle virkelig dygtige, og vi får gode input fra dem alle.

For mig at se er en tutor en person, der:

Med hensyn til oplæring af tutors er det min erfaring, at det er bedst hurtigst muligt at lade dem arbejde alene. Efter teoretisk oplæring fra James (vores supervisor) har vi haft 1 eller 2 sessions med tutorerne i starten for at vise dem, hvordan de enkelte drills udføres, og så har de fået lov at have et par sessions alene, så de kan forsøge sig uden at have nogen, der sidder og våger over dem. Herefter har vi så løbende haft sessions, hvor James eller jeg sidder med, og hvor vi evt. skiftes til at gøre ting, så træningen optimeres. Her er det igen vigtigt, at tutoren kan arbejde selvsikkert, mens du eller andre er i rummet, og være åben for kreativ kritik
og selv turde give det samme.

Held og lykke med rekrutteringen.


Dato: 3. marts 2002
Fra: Cecilia
Emne: Alder og ansvarlighed

Jeg kan til fulde skrive under på Sophies dejligt udførlige beskrivelse af,
hvad I skal se efter. Jeg har kun to tilføjelser:

  1. Vores hjælpetrænere er henholdsvis 22 og 24 år. Vi har haft en tredje, der var 28, men hende var vi (af andre årsager) nødt til at afskedige. Vores erfaringer, som er gode, har vi altså med to, der begge er under 25.
  2. De skal helt klart have selvtillid, som Sophie nævner, men lige så vigtigt: De skal kunne tage imod udførlige instrukser og kunne følge stramme retningslinjer, og må absolut ikke have tendens til bare at gøre, som de selv lige tænker, kunne være smart.

En sidste kommentar går på jeres oprindelige mail, Linda og Joi. Hvorfor har I kun planer om at søge psykologi-studerende? Træningsledere er jo som regel pædagoger eller, i skolealderen, eventuelt lærere.


Dato: 4. marts 2002
Fra: Joi
Emne: Psykologi- eller pædagogstuderende

Cecilia spørger, hvorfor vi kun vil lede efter en psykologi-studerende. Det skyldes nok praktiske hensyn: Vedkommende skal kunne arbejde en hel hverdag, og det kan pædagog- eller lærerstuderende som regel ikke, fordi de har undervisning hver dag, hvorimod psykologistuderende bedre selv kan tilrettelægge deres studietid. Men set i et længere perspektiv – at vi med tiden må få uddannet nogle træningsledere og supervisorer (eller hvad de nu hedder) – burde det selvfølgelig være en pædagog- eller lærerstuderende.


Dato: 4. marts 2002
Fra: Cecilia & Martin
Emne: Den perfekte træner

Vi har helt glemt, at vores bedste råd til, hvordan man finder en god træningsleder eller gode hjælpetrænere, er den sang, de to børn i Mary Poppins synger, da de skal annoncere efter en 'nanny':

The Perfect Nanny (læs: træner)

If you want this choice position
Have a cheery disposition
Rosy cheeks, no warts
Play games, all sorts
You must be kind, you must witty
Very sweet and fairly pretty
Take us on outings, give us treats
Sing songs, bring sweets,
Never be cross or cruel,
Never give us castor oil or gruel,
Love us as a son and daughter,
And never smell of barley water.
If you won't scold and dominate us,
We will never give you cause to hate us.
We won't hide your spectacles so you can't see,
Put toads in your bed or pepper in your tea.
Hurry nanny, many thanks
Sincerely,
Jane and Michael Banks.


Dato: 10. oktober 2002
Fra: Christina
Emne: Aflønning og annoncering

Vi overvejer stærkt at få fat i en hjælpetræner. Kan I, der allerede har, fortælle lidt om, hvor mange timer om ugen I har, og hvor meget træneren ca. skal have i løn, om I har stået for oplæringen, eller superviseren har. Og hvor har I annonceret?

Vi får 50 kr. i timen til aflastning, som vi har tænkt at bruge til en hjælpetræner om lørdagen. Jeg har ikke fundet ud af, om den, der får pengene, skal betale skat af dem, eller der er trukket, siden man kun får 50 kr. i timen til en aflastningsperson. Ellers må vi jo selv lægge oveni. Det var ikke svært at få igennem på handicapcenteret.


Dato: 11. oktober 2002
Fra: Cecilia
Emne: Aflønning

Vi har tidligere givet en timeløn på 60 kroner sort, men nu får begge vores hjælpere deres løn via Aflastningsordningen. Her får de vist 93 kroner i grundtakst og med diverse tillæg om aftenen og i weekenderne, sådan at de kan komme op på omkring 140 kroner for en time om søndagen. Men det er jo også hvidt, så reelt får de det halve, det vil sige mellem 50 og 70 kroner i timen.


Dato: 17. oktober 2002
Fra: Joi
Emne: Aflønning

Vi betaler vores hjælpetræner – som er psykologistuderende – 90 kr. i timen (og lægger altså 30 kr. oven i de 60 kr., vi får fra Handicapcenteret). Så vidt jeg ved, betaler Mads’ forældre noget tilsvarende eller lidt højere.

Cecilia Brynskov / 20.07.2003