ABA i en vestjysk folkeskole (Bramming, Ribe Amt)

Den 1. august 2002 startede Bramming Kommune og Ribe Amt som de første i Danmark et skoleprojekt med TIPO. Projektet skulle give Emil på 6 år, som har diagnosen infantil autisme, intensiv træning i et normal-miljø. Ribe Amt og Bramming Kommune ønsker at få viden om og kompetencer til integrering af børn med udviklingsforstyrrelser i normalmiljøer.

Emils sproglige kompetencer var ved opstarten meget ringe (et ordforråd på ca. 50 ord – de fleste kun impressivt – og 2-3 sætninger knyttet til helt bestemte situationer og ønsker), og hans sociale og lege-færdigheder var ligeså mangelfulde.

Alligevel så Bramming kommune og Ribe Amt en mulighed for integrere Emil i normal folkeskole med vejledning fra TIPO (Tidlig Intervensjons-Programmet i Oslo).

Praktiske foranstaltninger

Træningen

Al basistræning foregår i træningsrummet. Træningsrummet er Emils primære base, og her trænes 1:1 (en-til-en). Træningen foregår minimum 30 timer pr. uge.

Træningen afbrydes p.t. af

Emil og træningslederenFormålet med træningen i træningsrummet er primært at give Emil en masse sprogtræning og opmærksomhedstræning.

De opgaver, han mestrer med træningslederen i træningsrummet, udfører Emil med:

netop for at Emil kan generalisere de indlærte opgaver ud i dagligdagen og bruge det her.

Der trænes p.t. på følgende områder:

Alle træningsopgaver er specielt sammensat, så de netop passerer Emils niveau, og evalueres hver uge til ugentlige staff-møder (team-møder).

Staff-møder

Møderne afholdes 1 gang om ugen. Deltagere er:

På staff-møderne vises den træning, Emil har mestret siden sidste møde, og nye mål for den kommende uge aftales.

Staff-møderne gør det muligt, at alle omkring Emil er informeret om den igangværende træning, således at alle kan stille de samme krav til Emil, og så han opretholder det indlærte.

Vejledning

TIPO står for al vejledning i forhold til træningsmetode og træningsopgaver. Vejledningen finder sted hver 3. uge på en staff-dag, hvor træningsprogrammet justeres, og hvor nye mål for de kommende 3 uger tilrettelægges.

TIPO

TIPO er en klinik, som siden 1989 har arbejdet med vejledning af intensiv træning af børn med autisme, Downs syndrom mm. Se www.tipo.no og www.tipo.dk for yderligere information.

Data-registrering

Al træning omkring Emil registreres på såkaldte drill-lister. Drill-lister beskriver Emils »pensum« for 3 uger, og heri beskrives blandt andet selve træningsproceduren. Dette sker for at sikre, at alle, som træner med Emil, træner på samme måde. På denne måde kan vi sikre os, at Emil får de samme betingelser og instruktioner, uanset hvem der træner.

Al træning, antal af træningsforsøg, hvem Emil har trænet og generaliseret med, nedskrives. Dette gør det muligt til stadighed at følge Emils indlæring og dermed sikre, at træningen tilrettelægges så intensivt, målrettet og »skræddersyet« som muligt.

Det er af stor vigtighed, at alle registrerer de forsøg, Emil gør inden for hvert adfærdsområde i indlæringsfasen. Dette giver et overblik over, hvor mange gentagelser han har brug for i indlæringen, før han mestrer en opgave. Det giver ligeledes et billede af, om antallet af forsøg ændrer sig, efterhånden som han indlærer nye færdigheder inden for et adfærdsområde. Målet er, at han efterhånden kan overføre indlærte færdigheder inden for de forskellige adfærdsområder.

Det vil også gøre det muligt at udregne en udviklingsprofil, når vi får et nøjagtigt kendskab til hans indlæringsmønster.

Målet

Der arbejdes konsekvent på, at Emils sproglige og sociale færdigheder tilpasses det normale miljø, han færdes i, og der søges kontinuerligt at opstille de fornødne træningsopgaver, som skal give Emil større færdigheder i leg og initiativ til leg med andre børn.

Samtidig arbejdes der målrettet på at lære Emil færdigheder, så han langsomt kan tilbringe mere og mere tid på klassen (og her menes på lige fod med de øvrige børn). For at udbygge mulighederne for integration arbejdes der konsekvent på at tilrettelægge træningsopgaver, som skal udbygge de færdigheder, som er nødvendig for at indgå i klassen.

P.t. ligger hovedvægten på sproglig indlæring, da det ses som en af de største hindringer for, at Emil kan tilpasse sig og integreres i et normalt miljø. Men sprogindlæring foregår så vidt muligt med social medvirken af andre børn, f.eks. gennem lege med brug af sprog.

Emil lærte hurtigt at forstå spisesituationen på klassen sammen med de øvrige børn. Som det seneste træner Emil på at svare »Ja« på navneopråb. Først indlæres dette i træningsrummet med træningslederen, derefter med andre børn i træningsrummet, for til sidst at føre det ud til klassen. Samtidig vil der blive trænet områder, som giver Emil en større fordel i forhold til de øvrige børn, ved f.eks. bogstavindlæring og regning osv. Således vil hans tid for samvær med andre børn – og dermed menes stadig et ligeværdigt samvær – udbygges hen ad vejen.

Hvor er vi nu?

Emil deltager nu efter 3 mdr. i projektet, i flere sociale sammenhænge.

Han er med på legepladsen, når klassen holder frikvarter, og er med i ugentlige gymnastiktimer. Her ser vi ligeledes en markant fremgang.

Fra at Emil i begyndelsen af skoleåret afprøvede legeredskaberne for sig selv, og ikke var særlig interesseret i de andre børn

Emil i rundkredsen til gymnastikSå målet,

ser i den grad ud til at lykkes.

Hvis du vil vide mere, anbefales du at ser dig omkring her på ABA-forum, hvor du blandt andet kan læse om intensiv træning af børn med autisme og grundige referater af relevante forskningsresultater. Her findes også en beskrivelse af Emils skoledag og opstart af projektet. Projektet er desuden blevet beskrevet til Undervisningsministeriets KVIS-program (Kvalitet i Specialundervisningen).

Mai-Britt Syberg / 02.12.2002 (rev. 14.04.2003)