ABA-projekt i Viborg Amt

Sammen med forældrene til en knap seks-årig pige med diagnosen infantil autisme, har Fjends Kommune som den første kommune i Viborg Amt netop indgået kontrakt med TIPO Norge (Tidlig Intervensjons-Programmet i Oslo).

Kontrakten omfatter supervision af såvel forældre som en pædagog, der i en kommunal børnehave skal forestå den daglige 1:1-træning af barnet. Pædagogen, der skal fungere som træningsleder for barnet, er ansat på fuld tid, og barnet skal have ca. 30 timers træning om ugen. Forældrene, der har trænet barnet med supervision fra TIPO siden maj 2002, er fortsat ansvarlige for barnets træning mindst 20 timer om ugen under ferier og øvrige fridage. Barnets skolegang er udsat indtil august 2004.

Det Sociale Udvalg i Fjends Kommune vedtog i sit møde den 11. december 2002 at tilbyde pigen træning efter ABA-metoden, selv om udgiften andrager 571.000 kr. på årsbasis frem til august 2004. Fjends Kommune henvendte sig efterfølgende til Viborg Amt, som 17. februar 2003 godkendte medfinansieringen af tilbuddet efter reglerne om grundtakstfinansiering i henhold til Lov om social service § 131b, stk. 1. Viborg Amt betragter tilbuddet til barnet som en ventetidsforanstaltning, idet amtet – bortset fra ophold i specialinstitution – ikke har et målrettet førskoletilbud til børn med autisme. Foranstaltningen er godkendt frem til barnets skolestart 1. august 2004, og Viborg Amt betaler merudgifterne på ca. 269.000 kr. om året.

Det betyder, at Fjends Kommune ender med alene at betale grundtaksten på 301.400 kr., hvilket endda betyder en mindre besparelse for kommunen sammenlignet med, hvis barnet var blevet tilknyttet en specialinstitution i Skive. Ophold i specialbørnehave havde krævet øgede udgifter til taxakørsel fra barnets hjem i Stoholm i Fjends Kommune, der tæller godt 8000 indbyggere, og til Skive.

Barnet starter sit ophold i den kommunale børnehave og ABA-træningen umiddelbart efter påske.

Redaktionen / 12.04.2003