Nyt ABA-projekt i Holbæk

I Holbæk er der startet et nyt ABA-projekt for en 4½-årig dreng med autisme. Drengen har tidligere gået i specialbørnehave, men er nu blevet enkeltintegreret i en almindelig børnehave. Som et led i projektet har Holbæk Kommune bevilget en fuldtids støttepædagog til drengen, og børnehaven har samtidig stillet et back-up system til rådighed, således at drengen kan få ABA-træning på de dage, hvor hans støttepædagog er fraværende.

Forældrene betaler indtil videre selv for supervision. Der er i den forbindelse blevet indgået kontrakt med TIPO fra Norge, som vil supervisere personalet i børnehaven og forældrene. Selv om kommunen ikke betaler for supervisionen, er der stor kommunal interesse for forsøgsprojektet, som vil blive fulgt af en psykolog fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). Som et led i projektet har man aftalt, at der skal ske en dokumentation af behandlingsforløbet og dets resultater. Forældrene håber, at en sådan dokumentation på et senere tidspunkt vil kunne overbevise kommunen om at finansiere projektet fuldt ud.

Projektet er startet i begyndelsen af maj, 2003.

Joi Bay / 25.05.2003