Nyt ABA-projekt på Strynø i Rudkøbing Kommune

I Rudkøbing Kommune, på den lille ø Strynø, der ligger vest for Langeland, er der pr. 1. august 2003 startet et nyt ABA-projekt med en 9-årig dreng med autisme.

Oprindelig havde familien søgt om midler fra Forsøgsordningen, Servicelovens paragraf 138, men da Rudkøbing Kommune på denne baggrund henvendte sig til Socialministeriet, fik de oplyst, at kommunen selv har hjemmel til at yde støtten, »idet man i Socialministeriet betragter TIPO som en anerkendt og relevant indsats«.

Rudkøbing Kommune valgte derfor i stedet at give bevillingen i henhold til Servicelovens paragraffer 28 og 29. Bevillingen omfatter supervision fra TIPO Norge A/S, transport i forbindelse med supervision samt tabt arbejdsfortjeneste til den ene af forældrene, der skal fungere som træningsleder.

Familien påbegyndte træningen af drengen for et år siden (sommeren 2002), sideløbende med at han gik i specialskole. Nu er han taget ud af specialskolen og trænes dels i hjemmet, dels i den lokale skole, hvor der er stor interesse og imødekommenhed over for projektet.

Tilbage til oversigten over ABA-projekter i Danmark

Redaktionen / 02.09.2003