Invitation til stiftende generalforsamling i ABA-foreningen

Der har længe været behov for en bedre organisering af ABA-arbejdet i Danmark. Derfor har ABA-forums redaktion taget initiativ til at stifte ABA-foreningen.

Formålet er at fremme udbygningen af offentlige tilbud om tidlig og intensiv behandling af børn med autisme i Danmark. Foreningen er både for familier, fagfolk og andre interesserede.

Den stiftende generalforsamling afholdes den 5. maj 2003, kl. 17.45, på H.C. Andersen Hotel i Odense (i forbindelse med Den 15. Nationale Autismekonference). Lokalet hedder »Pro Musica« (K2), med indgang til højre i foyeren.

Alle interesserede er velkomne. ABA-foreningen byder de fremmødte på en lille forfriskning.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Diskussion og vedtagelse af vedtægter
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Indkomne forslag og anden information offentliggøres løbende her på ABA-forum.dk (www.abaforum.dk/forening):

 Dato   Titel   Ophav   Format
7.4.03   Forslag til Vedtægter for ABA-foreningen   ABA-forums redaktion    HTML | PDF 
Kommer   Forslag til Grundlag for ABA-foreningen   ABA-foreningens bestyrelse    

Kontaktinformation

Frem til stiftelsen kan alle spørgsmål vedrørende ABA-foreningen rettes til ABA-forums redaktion (red@abaforum.dk).

Redaktionen / 07.04.2003