Regnskab ABA-foreningen 2003

Vær opmærksom på, at dette regnskab ikke er revideret. Det reviderede regnskab fremsendes senere.

Oversigt        
Konto   Tekst   Sum
10   Kontingent pårørende   7.000,00
20   Kontingent fagperson   200,00
30   Kontingent studerende   100,00
     
110   Generalforsamling 2003   -1.209,55
120   Internet-services   -650,00
130   Gebyrer   -4,00
140   Kontormateriale   -139,65
700 Saldo giro 31.12.2003 -5.296,80
     
800   Aktiver   7.300,00
900   Passiver   -7.300,00

 

Resultat        
Indtægter    
Kontingenter 7.300,00
 
Udgifter
Generalforsamling 2003   1.209,55  
Internet-services   650,00  
Gebyrer   4,00  
Kontormateriale   139,65  
Udgifter i alt   2.003,20   -2.003,20
   
Årets resultat 5.296,80

 

Bestyrelsen / 29.03.2004