Generalforsamling 2006

Indkaldelse til generalforsamling i ABA-foreningen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ABA-foreningen, lørdag den 10. juni 2006 klokken 17.00 på Naturværkstedet i Ølufvad ved Bramming. Adressen er:

Ølufvad Hovedvej 81, 6715 Esbjerg N. Læs mere om mødestedet her: www.naturvaerkstedet.ribeamt.dk

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med ABA-foreningens faglige arrangement, landsmødet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

          1.  Valg af dirigent
          2.  Bestyrelsens beretning 
          3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
          4.  Fastlæggelse af kontingent
          5.  Behandling af indkomne forslag
          6.  Valg af formand 
          7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
          8.  Valg af revisorer
          9.  Eventuelt

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt - dog maksimalt to fuldmagter pr. medlem.

Beslutningsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på ABAforum.dk.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på ABAforum.dk.

Læs foreningens vedtægter

Mange hilsener
Joi Bay

Kontaktinformation

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til formanden: Joi Bay, joi.bay@abaforum.dk, tlf. 39 56 29 26.

[Indkaldelsen er tidligere udsendt pr. e-mail til alle medlemmer

Bestyrelsen / 01.05.2006