Introduktion til ABA-foreningen

ABA-foreningen er dannet for at fremme udbygningen af offentlige tilbud om tidlig og intensiv behandling af børn med autisme i Danmark.

Foreningen er for pårørende, fagfolk og andre, der er interesseret i, at danske børn med autisme får tilbudt intensiv behandling. Autisme defineres bredt og dækker over diagnoser inden for hele det autistiske spektrum.

Joi Bay, ABA-foreningens første formand:

»Autisme er en neurologisk dysfunktion. Derfor bør lidelsen behandles lige så målrettet som en hvilken som helst anden alvorlig, medicinsk lidelse. Det bliver den ikke i dag, i hvert fald ikke i Danmark. Derfor vil vi med foreningen udbrede kendskabet til den metode, som er bedst videnskabeligt dokumenteret, og som der allerede er meget fine resultater med. Det gælder først og fremmest i udlandet – bl.a. Norge, Sverige, USA og Canada – men også i flere danske kommuner.«

Foreningen arbejder målrettet på at få de relevante myndigheder til at gøre deres til, at adfærdsanalytisk behandling bliver et tilbud til alle børn med autisme. Desuden hjælper foreningen familier, institutioner, kommuner og amter med at komme i gang med intensiv behandling af et eller flere børn med autisme.

På disse sider kan man læse om foreningens vedtægter, Netværk og om, hvordan man bliver medlem.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til foreningens arbejde. Hvis du har spørgsmål vedrørende medlemsskab, så skriv til kasserer Mai-Britt Syberg på kasserer@abaforum.dk.

Se også

Vedtægter
ABA-foreningens Netværk

 

ABA-foreningen / 16.09.2007