PRESSEMEDDELELSE

Forældre til børn med autisme samles i protest mod Københavns Kommune

København, 14. maj 2003

I utilfredshed med hvad flere forældre til børn med autisme oplever som stærkt kritisable forhold for børn med autisme i Københavns Kommune, har en række af forældrene netop stiftet foreningen ABA-forældre i København - Lokalforening for høj-intensiv pædagogisk autismebehandling baseret på anvendt adfærdsanalyse. ABA er den internationale forkortelse for anvendt adfærdsanalyse - Applied Behavior Analysis - som er den mest effektive og bedst dokumenterede metode til behandling af autisme hos børn.

Antallet af børn med autisme eksploderer i disse år. Endnu er det ikke lykkedes forskerne at nå frem til en forklaring, men tendensen er lige så klar på verdensplan som i Københavns Kommune: Inden for de seneste 10 år er antallet af børn med autisme i kommunen blevet ti-doblet. Forældrene oplever, at denne stigning er sket uden at kommunens tilbud til børnene har tilpasset sig denne udvikling med stadig flere børn, der er behandlingskrævende, dels med den internationale udvikling af metoder til behandling af børn med autisme. Autisme er en hjerneskade, som skal behandles høj-intensivt og målrettet - og meget tyder på, at den tidlige behandling er en investering, som på længere sigt kan medføre offentlige besparelser, fordi man ved netop ABA-behandling hjælper børnene til en højere grad af selvstændighed.

Det stigende antal børn med autisme i København har i dag den konsekvens, at mange børn enten slet ikke får behandling eller i bedste fald får en mangelfuld behandling, fordi de er fejlplacerede i de få tilbud, som kommunen har til børnene. Derfor er der i dag mange børn med autisme, som slet ikke modtager specialiseret behandling, men har en kaotisk hverdag i almindelige børnehaver eller klasser, fordi det foregår enten uden pædagogisk støtte eller med begrænset og i mange tilfælde ukvalificeret, pædagogisk støtte. Andre børn med autisme er fejlplacerede i specialbørnehaver for handicappede børn; specialbørnehaver, der mangler kvalificeret og opdateret viden om behandling af autisme.

De børn, der modtager kommunens målrettede tilbud til børn med autisme - i de specielle autismegrupper og autismeklasser - får i dag en forældet behandling, som er baseret på en metode, der blev udviklet i 1960erne, og som i værste fald kan betyde, at børnene kopierer en adfærd, der er endnu mere autistisk end den, de startede ud med.

Tendensen i Københavns Kommune står i skærende kontrast mere fremsynede kommuner i Danmark, hvor utidssvarende principper er erstattet af den moderne og effektive ABA-behandling. Det har i en lang række videnskabelige undersøgelser vist sig at være den mest velegnede metode. ABA er en metode, som allerede er blevet implementeret i Stockholm, Oslo, Reykjavik samt - som nævnt - i en række danske kommuner.

Men det er desværre en metode, som er ukendt i Københavns Kommune. Dog er der en håndfuld småbørn, der på forældrenes eget initiativ og betalt af forældrene selv får denne behandling.

Denne form for hjemmebehandlinger af børn med autisme er naturligvis en meget dyr nødløsning, som forældrene oplever som socialt uretfærdig - og som er langt fra optimal for hverken børn eller forældre, som må kæmpe en hård kamp for at dels at hjælpe deres børn, dels bevare og fastholde deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Men det er en nødløsning, som flere og flere forældre - på grund af kommunens passivitet - bliver presset ud i på trods af ofte uoverskueligt store økonomiske og praktiske omkostninger for familierne.

Foreningen ABA-forældre i København vil arbejde for, at kvalificeret ABA-behandling bliver en del af kommunens forpligtelser over for børn med autisme, og at ABA-behandling bliver en integreret del af kommunens dag- og undervisningstilbud til børn med autisme.

ABA-behandling indebærer

en intensiv investering i børnenes tidlig udvikling med det formål at mindske behandlingsbehovet senere
en massiv støtte til børn med autisme for at sikre mulighed for integration sammen med normaltudviklede børn
en individuel behandling baseret på analyse af børnenes udviklings- og læringsprofiler
høje krav til kvalitetssikring af behandlingen

Yderligere oplysninger fås på foreningens web-site: www.abaforum.dk/forening/kbh,
som også giver fyldig information om ABA-behandling til børn med autisme.

Kontaktpersoner, ABA-forældre i København

Joi Bay, telefon 35 32 33 36 (dag), 39 56 29 26 (aften), e-mail joi.bay@abaforum.dk
Hanne Hartung, telefon 39 20 39 46, e-mail hartung@teliamail.dk
Nanna Hemmel, telefon 33 15 10 82, e-mail nanna@hemmel.dk
Pernille Schyum Poulsen, telefon 35 26 24 55, e-mail psp@vandkunst.dk

Vi henviser også til synspunktet ”At være forældre til et barn med handicap i København” på www.ABA-forum.dk, ligesom vi i øvrigt meget gerne uddyber ovennævnte holdninger.

ABA-foreningen / 14.05.2003 (rev. 19.05.2003)