Familie- og forældreundersøgelser


Autisme hos børn indvirker på hele familien, og der bliver løbende foretaget undersøgelser af hvordan familierne - både forældre og søskende - påvirkes, og af forældrenes handlemuligheder som forældre til et barn med autisme. Denne forskning har ikke nødvendigvis direkte forbindelse med ABA-behandling.

Forfatter   Titel   År
Gray   Oplevelsen af stigma blandt forældre til højtfungerende børn med autisme   2002
Gray   Kønsforskelle i rollen som forældre til højtfungerende børn med autisme   2003
Grindle et al   Forældres erfaringer med hjemmebaserede ABA-tilbud til småbørn med autisme   2008
Kaminsky et al.   Søskenderelationer til børn med autisme   2001
Hastings   Sammenhænge mellem forældres mentale sundhed og barnets adfærdsmæssige problemer i familier med børn med autisme   2003
Hastings   Psykologisk velbefindende hos søskende til børn med autisme, der modtager intensiv ABA-behandling   2003
Hastings & Johnson   Belastninger i familier, som giver deres børn intensiv adfærdsanalytisk træning   2001
Hastings & Symes   Mødres oplevelse af duelighed som ABA-behandlere for egne børn   2002
Drew et al.   Forældreuddannelse i håndtering af autisme hos førskolebørn   2002
Dunn et al.   Forholdet mellem stressfaktorer og personlige problemer hos forældre til børn med autisme   2001
Geiger et al.   Forskelle i forældres og professionelles bedømmelse af mental retardering hos børn med autisme   2002
Olsson & Hwang   Livssituation for svenske familier til børn med autisme og andre handicaps   2003
Olsson & Hwang   Depressioner hos mødre og fædre til børn med autisme og andre handicaps   2001
Tobing & Glenwick   Forholdet mellem forældrestress og autistiske symptomer   2002
Redaktionen / 12.12.2003