REVIEWS

PECS - Picture Exchange Communication System

PECS er både et alternativt kommunikationssystem og et metode til indlæring af kommunikation til børn med autisme. PECS er oprindelig udviklet af adfærdsanalytikerne Lori Frost og Andrew Bondy, og er nu det mest udbredte form for alternativ kommunikation for børn med autisme. Effekten af PECS er efter alt at dømme bl.a. afhængig af kvaliteten af den træning, som iværksættes, og af en metodefast implementering. Opretholdelse af allerede indlærte PECS-færdigheder og generalisering er vigtige elementer i langsigtede effekter. Se også reviews af andre alternative kommunikationsmidler.

Metaanalyse af PECS til personer med ASF: Undersøgelse af tilstræbte versus ikke-tilstræbte resultater, deltager karakteristika og implementeringsfase
Ganz, J. B., Davis, J. L., Lund, E. M., Goodwyn, F. D., & Simpson, R. L. (2011). Meta-analysis of PECS with individuals with ASD: Investigation of targeted versus non-targeted outcomes, participant characteristics, and implementation phase. Research in developmental disabilities, 33(2), 406-418. doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.023
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekt af Picture Exchange Communication System (PECS) på kommunikation og sprog hos børn med autismespektrumforstyrrelser: en metaanalyse
Flippin, M., Reszka, S., & Watson, L. R.
(2010). Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on Communication and Speech for Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-Analysis. American journal of speech-language pathology, 19(2), 178-195. doi: 10.1044/1058-0360(2010/09-0022)
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Picture Exchange Communication System (PECS): Hvad siger data?
Sulzer-Azaroff, B., Hoffman, A. O., Horton, C. B., Bondy, A., & Frost, L. (2009). The Picture Exchange Communication System (PECS): What Do the Data Say? Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24 (2), 89-103. doi: 10.1177/1088357609332743
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En gennemgang af mulige effekter af Picture Exchange Communicatioin System intervention
Preston, D., & Carter, M. (2009). A Review of the Efficacy of the Picture Exchange Communication System Intervention. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-009-0763-y
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekter af PECS som funktionel kommunikationsintervention for personer med autismespektrumforstyrrelser: en praksisbaseret forskningssyntese
Kai-Chien Tien. (2008). Effectiveness of the picture exchange communication system as a functional communication intervention for individuals with autism spectrum disorders: A practice-based research synthesis. Education and Training in Developmental Disabilities, 43(1), 61-76.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

PECS og talemaskiner til formulering af ønsker hos elever med udviklingshæmning: et overblik over litteraturen
Lancioni, G. E., O’Reilly, M. F., Cuvo, A. J., Singh, N. N., Sigafoos, J., & Didden, R. (2007). PECS and VOCAs to enable students with developmental disabilities to make requests: An overview of the literature. Research in Developmental Disabilities, 28, 468-488. doi: 10.1016/j.ridd.2006.06.003
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 12.10.2014