REVIEWS

Activity Schedules - aktivitetsbøger

Activity schedules er en systematisk brug af visuelle og auditive prompter med det formål at indlære selvstændighed og at udvikle social adfærd. Teknikken er oprindelig udviklet af adfærdsanalytikerne Patricia  Krantz og Lynn McClannahan.

Evaluering af visuelle aktivitetsskemaer som evidensbaseret praksis for personer med autismespektrumforstyrrelser
Knight, V., Sartini, E., & Spriggs, A. D. (2014). Evaluating Visual Activity Schedules as Evidence-Based Practice for Individuals with Autism Spectrum Disorders. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-014-2201-z

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekter af activity schedules på udfordrende adfærd blandt børn med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang
Lequia, J., Machalicek, W., & Rispoli, M. J. (2012). Effects of Activity Schedules on Challenging Behavior Exhibited in Children with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 480-492. doi: 10.1016/j.rasd.2011.07.008
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Anvendelsen af activity schedules til fremme af selvstændig udførelse hos personer med autisme og andre mentale handicap: en oversigt
Koyama, T., & Wang, H. T. (2011). Use of activity schedule to promote independent performance of individuals with autism and other intellectual disabilities: A review. Research in developmental disabilities, 32(6), 2235 - 2242. doi: 10.1016/j.ridd.2011.05.003
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk
Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.08.2014