REVIEWS

Adaptiv adfærd

Adaptiv adfærd er adfærd, som er tilpasset konkrete situationer eller interaktioner. Begrebet adaptiv adfærd er en fællesbetegnelse for en række adfærdsformer, der er nødvendige for at kunne fungere alderssvarende, selvstændigt og i samspil med sine omgivelser. Begrebet omfatter således både nødvendige selvhjælpsfærdigheder, evnen til at forstå og tilpasse sig forskellige adfærdskrav og evnen til at etablere og opretholde sociale relationer.

Behandling af adaptive livskompetencer hos personer med autisme ved hjælp af anvendt adfærdsanalyse: en oversigt
Matson, J. L., Hattier, M. A., & Belva, B. (2012).
Treating adaptive living skills of persons with autism using applied behavior analysis: A review. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 271-276. doi: 10.1016/j.rasd.2011.05.008
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En systematisk oversigt over forskning i adfærdsmæssige interventioner for adaptiv færdighedsudvikling hos højtfungerende unge voksne med autismespektrumforstyrrelser
Palmen, A., Didden, R., & Lang, R. (2012). A Systematic Review of Behavioral Intervention Research on Adaptive Skill Building in High-Functioning Young Adults with Autism Spectrum Disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(2), 602-617. doi: 10.1016/j.rasd.2011.10.001
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013