REVIEWS

ADHD og autisme

Halvdelen af børn med autisme opfylder også kriterierne for en ADHD-diagnose, men ADHD bliver i dag sjældent formelt diagnosticeret. Det skyldes, at det i den nuværende diagnosemanual forudsættes, at autisme og ADHD gensidigt udelukker hinanden. Med revisionen af diagnosekriterierne i USA i 2014 og efterfølgende i Europa, vil disse begrænsninger forsvinde. Den eksisterende – begrænsede – forskning viser, at børn, der opfylder begge kriterier er hårdere ramt end børn, der enten har autisme eller ADHD. Og at traditionel ADHD-behandling ikke altid har samme effekt hos børn, der også har autisme.

Samtidig forekomst af autisme og Attention Deficit Hyperactivity Disorder hos børn - hvad ved vi?
Leitner, Y. (2014). The Co-Occurrence of Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children - What Do We Know? Frontiers in human neuroscience, 8, 268. doi: 10.3389/fnhum.2014.00268
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Opmærksomheds-/hypeaktivitetsforstyrrelse i sammenhæng med autismespektrumforstyrrelser
Murray, M. J. (2010). Attention-deficit/Hyperactivity Disorder in the context of Autism spectrum disorders. Current psychiatry reports, 12(5), 382-388. doi: 10.1007/s11920-010-0145-3
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Samtidig forekomst af ADHD og autismespektrumforstyrrelser: fænomenologi og behandling
Reiersen, A. M., & Todd, R. D. (2008). Co-occurrence of ADHD and autism spectrum disorders: phenomenology and treatment. Expert review of neurotherapeutics, 8(4), 657-669. doi: 10.1586/14737175.8.4.657
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 12.05.2014