REVIEWS

Akupunktur som autismebehandling

Akupunktur anvendes sjældent som autismebehandling i Vesten, men er en del af traditionel kinesisk medicin, og anvendes her også i autismebehandling. Reviews af den forskningsmæssige dokumentation viser ingen klare konklusioner om akupunkturs effekter.

Akupunktur til børn med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang af randomiserede kliniske forsøg
Lee, M. S., Choi, T. Y., Shin, B. C., & Ernst, E. (2011). Acupuncture for Children with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. Journal of Autism & Developmental Disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-011-1409-4
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Akupunktur for autismespektrumforstyrrelser (ASF)
Cheuk, D. K., Wong, V., & Chen, W. X. (2011). Acupuncture for autism spectrum disorders (ASD). The Cochrane database of systematic reviews(9), CD007849. doi: 10.1002/14651858.CD007849.pub2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013