REVIEWS

Ældre og aldring

Den forskningsbaserede viden om autisme hos ældre er uhyre begrænset. Det er etforskningsområde, som vil få stigende betydning efterhånden som de voksende grupper af børn og unge, der er blevet diagnosticeret med autisme i løbet af de seneste 20 år, bliver voksne og ældre.

Aldring med autismespektrumforstyrrelser: en mini-oversigt
Happe, F., & Charlton, R. A. (2011). Aging in Autism Spectrum Disorders: A Mini-Review. Gerontology, 58(1), 70–78 doi: 10.1159/000329720
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013