REVIEWS

Alternativ kommunikation

Alternative kommunikationsmidler til børn med autisme omfatter PECS (Picture Exchange Communication System), talemaskiner samt tegnsprog eller tegn-til-tale. Desuden anvendes andre billed- og ikon-baserede kommunikationssystemer. På trods af, at tegnsprog og tegn til tale har den fordel, at hjælpemidlet altid er til stede, så er man i interventioner i stigende grad gået bort fra brugen af tegnsprog, fordi det har vist sig, at mange børn med autisme har vanskeligheder med at imitere tegnsprog. Både PECS og talemaskiner har desuden den fordel, at kommunikationen er umiddelbar forståelig for udenforstående – til forskel fra tegnsprog. Se også reviews af forskninig i PECS.

Alternativ kommunikation for personer med autismespektrumforstyrrelser: Videnskabelig status og anvisninger på fremtidig forskning
Ganz, J. B. (2015). AAC Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorders: State of the Science and Future Research Directions. Augmentative and alternative communication, [Epub ahead of print], 1-12. doi: 10.3109/07434618.2015.1047532
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Et systematisk review af tablet computere og transportable medieafspillere som talemaskiner for personer med autismespektrumforstyrrelse
Lorah, E. R., Parnell, A., Whitby, P. S., & Hantula, D. (2014). A Systematic Review of Tablet Computers and Portable Media Players as Speech Generating Devices for Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-014-2314-4
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Interaktion mellem deltagerkarakteristika og type af alternativt kommunikationsmiddel hos personer med ASF: en metaanalyse
Ganz, J. B., Mason, R. A., Goodwyn, F. D., Boles, M. B., Heath, A. K., & Davis, J. L. (2014). Interaction of Participant Characteristics and Type of AAC With Individuals With ASD: A Meta-Analysis. American journal on intellectual and developmental disabilities, 119(6), 516-535. doi: 10.1352/1944-7558-119.6.516
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Design af alternative kommunikationssystemer for børn med autisme: evidens fra forskning i eye tracking
Gillespie-Smith, K., & Fletcher-Watson, S. (2014). Designing AAC Systems for Children with Autism: Evidence from Eye Tracking Research. Augmentative and alternative communication, [Epub ahead of print]. doi: 10.3109/07434618.2014.905635
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Sammenligning af elementer i interventioner med forstærkende og alternatrive kommunikationssystemer for personer med udviklingshandicap: en oversigt over litteraturen
Gevarter, C., O'Reilly, M. F., Rojeski, L., Sammarco, N., Lang, R., Lancioni, G. E., & Sigafoos, J. (2013). Comparisons of intervention components within augmentative and alternative communication systems for individuals with developmental disabilities: A review of the literature. Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.ridd.2013.09.018

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En metaanalyse af single case forskningsundersøgelser af støttede og alternative kommunikationssystemer hos personer med autismespektrumforstyrrelser
Ganz, J. B., Earles-Vollrath, T. L., Heath, A. K., Parker, R. I., Rispoli, M. J., & Duran, J. B. (2011). A Meta-Analysis of Single Case Research Studies on Aided Augmentative and Alternative Communication Systems with Individuals with Autism Spectrum Disorders. Journal of autism and developmental disorders, 42(1), 60-74. doi: 10.1007/s10803-011-1212-2

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kommunikationsinterventioner med talemaskiner for børn med autisme: en gennemgang af litteraturen
van der Meer, L. A., & Rispoli, M. (2010). Communication interventions involving speech-generating devices for children with autism: a review of the literature. Developmental neurorehabilitation, 13(4), 294-306. doi: 10.3109/17518421003671494

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Alternativ og augmenteret kommunikationsinterventioner for autisme: en forskningsoversigt
Nunes, D. R. P. (2008). AAC Interventions for Autism: a Research Summary. International Journal of Special Education, 23(2), 17-26.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekter af alternativ kommunikationsintervention på talesprog hos børn med autisme: en systematisk gennemgang
Schlosser, R. W., & Wendt, O. (2008). Effects of augmentative and alternative communication intervention on speech production in children with autism: a systematic review. American journal of speech-language pathology, 17(3), 212-230. doi: 10.1044/1058-0360(2008/021)

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En bagdør som tilgang til autisme og alternative kommunikationsmidler
Mirenda, P. (2008). A back door approach to autism and AAC. Augmentative and alternative communication, 24(3), 220-234. doi: 10.1080/08990220802388263

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forbedringer af sproglige og kommunikative evner hos børn med autisme i kraft af alternative kommunikationssystemer
Xu-J, & Peng-Z-Q. (2007). Improvement of language and communication ability in children with autism by assistant communication system. Zhongguo zu zhi gong cheng yan jiu yu lin chuang kang fu (Journal of Clinical Rehabilitative Research), 11(13), 2540-2543.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk

ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Betydningen af alternativ kommunikationsintervention på produktionen af tale hos personer med udviklingshandicap: en forskningsoversigt
Millar, D. C., Light, J. C., & Schlosser, R. W. (2006). The impact of augmentative and alternative communication intervention on the speech production of individuals with developmental disabilities: A research review. Journal of Speech Language and Hearing Research, 49(2), 248-264. doi: 10.1044/1092-4388%282006/021%29

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Alternative kommunikationsmidler for personer med udviklingshandicap: en sammenfatning af komparative single-subject studier
Schlosser, R. W., & Sigafoos, J. (2006). Augmentative and alternative communication interventions for persons with developmental disabilities: narrative review of comparative single-subject experimental studies. Research in Developmental Disabilities, 27(1), 1-29. doi: 10.1016/j.ridd.2004.04.004

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Brug af kontakter og talemaskiner til personer med alvorlige mentale handicap eller multihandicap: en litteraturoversigt
Lancioni, G. E., O'Reilly, M. F., & Basili, G. (2001). Use of microswitches and speech output systems with people with severe/profound intellectual or multiple disabilities: a literature review. Research in Developmental Disabilities, 22(1), 21-40. doi: 10.1016/S0891-4222(00)00064-0

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 26.05.2015