REVIEWS

Alternative behandlinger

Efter sigende findes der mere end 200 forskellige alternative behandlinger for autisme. Alternative behandlinger er en fælles betegnelse for interventioner, der ikke er anerkendt af fagkundskaben og som ikke er en del af det offentliges tilbud. Afgrænsningen af alternative behandlinger er usikker og varierer fra land til land.

De hyppigst anvendte alternative behandlinger er sandsynligvis gluten- og kaseinfri diæter. Reviews af denne type behandlinger er samlet i deres egen oversigt

En gennemgang af komplementære og alternative behandlinger for autismespektrumforstyrrelser
Lofthouse, N., Hendren, R., Hurt, E., Arnold, L. E., & Butter, E. (2012). A review of complementary and alternative treatments for autism spectrum disorders. Autism research and treatment, 2012(ID 870391). doi: 10.1155/2012/870391
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Supplerende og alternative medicinske behandlinger for børn med autismespektrumforstyrrelser
Levy, S. E., & Hyman, S. L. (2008). Complementary and alternative medicine treatments for children with autism spectrum disorders. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 803-820. doi: 10.1016/j.chc.2008.06.004
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Komplementære og alternative medicinske behandlinger for ADHD og autisme
Weber, W., & Newmark, S. (2007). Complementary and alternative medical therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder and autism. Pediatric clinics of North America, 54(6), 983-1006; xii. doi: 10.1016/j.pcl.2007.09.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Joi Bay / 20.12.2012