REVIEWS

Angst hos personer med autisme

Angst er relativt udbredt blandt personer med autisme og Asperger syndrom. Forskning viser, at for højtfungerende kan angst behandles med kognitiv adfærdsterapi i kombination med læring af sociale færdigheder. Hos lavtfungerende og småbørn vil man ofte i stedet anvende den adfærdsanalytiske teknik desensibilisering. Angst behandles også medicinsk i psykiatrien.

En opdatering på angst hos unge med autismespektrumforstyrrelser
Vasa, R. A., & Mazurek, M. O. (2015). An update on anxiety in youth with autism spectrum disorders. Current opinion in psychiatry, 28(2), 83-90. doi: 10.1097/yco.0000000000000133
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Systematisk review og metaanalyse af kognitiv adfærdsterapi for angst hos unge med højtfungerende autismespektrumforstyrrelser
Ung, D., Selles, R., Small, B. J., & Storch, E. A. (2014). A Systematic Review and Meta-Analysis of Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Youth with High-Functioning Autism Spectrum Disorders. Child psychiatry and human development, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10578-014-0494-y
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Et systematisk review af behandling for angst hos unge med autismespektrumforstyrrelser
Vasa, R. A., Carroll, L. M., Nozzolillo, A. A., Mahajan, R., Mazurek, M. O., Bennett, A. E., . . . Bernal, M. P. (2014). A Systematic Review of Treatments for Anxiety in Youth with Autism Spectrum Disorders. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-014-2184-9
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kognitiv adfærdsterapi til børn med autiusme: gennemgang og overvejelser om fremtidig forskning
Danial, J. T., & Wood, J. J. (2013). Cognitive Behavioral Therapy for Children with Autism: Review and Considerations for Future Research. Journal of developmental and behavioral pediatrics, [Epub ahead of print]. doi: 10.1097/DBP.0b013e31829f676c
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Angst hos børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse uden mental retardering: en litteraturgennemgang
Soussana, M., Sunyer, B., Pry, R., & Baghdadli, A. (2012). Troubles anxieux dans les troubles envahissants du developpement sans retard mental : etat des lieux chez les enfants et les adolescents au travers d'une revue de la litterature. L'Encephale, 38(1), 16-24. doi: 10.1016/j.encep.2011.05.007
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Evidens til praksis: behandling af angst hos personer med autismespektrumforstyrrelser
Lang, R., Mahoney, R., El Zein, F., Delaune, E., & Amidon, M. (2011). Evidence to practice: treatment of anxiety in individuals with autism spectrum disorders. Neuropsychiatric disease and treatment, 7, 27-30. doi: 10.2147/ndt.s10327
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Behandling af angst i forbindelse med autismespektrumforstyrrelser ved brug af kognitiv adfærdsterapi: en systematisk gennemgang
Lang, R., Regester, A., Lauderdale, S., Ashbaugh, K., & Haring, A. (2010). Treatment of anxiety in autism spectrum disorders using cognitive behaviour therapy: A systematic review. Developmental neurorehabilitation, 13(1), 53-63. doi: 10.3109/17518420903236288
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel  http://dx.doi.org/10.3109/17518420903236288
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Børn med højtfungerende autismespektrumforstyrrelser og samtidige angstsymptomer: implikationer for udredning og behandling
Reaven, J. A. (2009). Children with high-functioning autism spectrum disorders and co-occurring anxiety symptoms: implications for assessment and treatment. Journal for specialists in pediatric nursing, 14(3), 192-199. doi: 10.1111/j.1744-6155.2009.00197.x
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Adfærdsmæssig udredning og behandling for angst hos personer med mentale handicaps og autisme
Hagopian, L., & Jennett, H. (2008). Behavioral Assessment and Treatment of Anxiety in Individuals with Intellectual Disabilities and Autism. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 20(5), 467-483. doi: 10.1007/s10882-008-9114-8
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 03.02.2015