REVIEWS

Audiologopædi

Alle med autismespektrumforstyrrelser har større eller mindre kommunikationsvanskeligheder, og mange har et begrænset eller helt fraværende talesprog. Derfor er audiologopæder – tale- og hørepædagoger – centrale i alle former for intervention. Reviews om audiologopædi omfatter professionen audiologopædi i forhold til personer med autisme. Interventioner målrettet sprog og kommunikation må søges under emnet kommunikation.

Udvikling og implementering af tidlige interventionsprogrammer for børn med autismespektrumforstyrrelser
Smith, V. K., & Dillenbeck, A. (2006). Developing and implementing early intervention plans for children with autism spectrum disorders. Seminars in speech and language, 27(1), 10-20. doi: 10.1055/s-2006-932435
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forberedelse af høre-talepædagoger som familiecentrerede praktikere i udredning og tilrettelæggelse af programmer til børn med autismespektrumforstyrrelser
Beatson, J. E. (2006). Preparing speech-language pathologists as family-centered practitioners in assessment and program planning for children with autism spectrum disorder. Seminars in speech and language, 27(1), 1-9. doi: 10.1055/s-2006-932434
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013