REVIEWS

Træning af delt opmærksomhed

Delt opmærksomhed er formodentlig en vigtig forudsætning for børns sprogudvikling og deres udvikling af sociale færdigheder. Derfor har man i interventioner til småbørn med autisme i stigende grad lagt vægt på træning af initiativ til delt opmærksomhed og af responser på tilbud om delt opmærksomhed. Især i ultratidlige interventioner til vuggestuebørn med autisme eller mistanke om autisme spiller træning af fælles opmærksom en stor rolle.

Best practice for træning af delt opmærksomhed: en systematisk gennemgang af interventionslitteraturen

White, P. J., O'Reilly, M., Streusand, W., Levine, A., Sigafoos, J., Lancioni, G., et al. (2011). Best practices for teaching joint attention: A systematic review of the intervention literature. Research in Autism Spectrum Disorders, [Epub ahead of print].
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk
Digital Object Identifier: 10.1016/j.rasd.2011.02.003

Initiativ til og respons på delt opmærksomhedstilbud hos børn med autisme: en gennemgang af litteraturen

Meindl, J. N., & Cannella-Malone, H. I. (2011). Initiating and responding to joint attention bids in children with autism: A review of the literature. Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print].
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk
Digital Object Identifier: 10.1016/j.ridd.2011.02.013

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 25.04.2013