REVIEWS

Depressioner hos personer med autisme

Depressioner er relativt udbredte blandt personer med autisme og Asperger syndrom, men den forskninigsmæssige viden er meget begrænset. Behandlingen er hovedsaglig medicinsk.

Forekomst af depression ved autisme og Aspergers Syndrom: et review
Stewart, M. E., Barnard, L., Pearson, J., Hasan, R., & O'Brien, G. (2006). Presentation of depression in autism and Asperger syndrome: a review. Autism, 10(1), 103-116. doi: 10.1177/1362361306062013
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 27.08.2014