REVIEWS

Diagnosticering

Forskningsmæssigt har igennem længere tid været stor interesse for at finde, udrede og diagnosticere børn med autisme så tidligt som muligt. Det skyldes en viden om, at jo tidligere der kan igangsættes relevant intervention, desto bedre udviklingsbetingelser. Der findes stadig ingen biomarkører eller genetiske tests, der kan identificere spædbørn eller småbørn, der har risiko for at udvikle autisme. Derfor sker udredning for autisme stadig vha. observation af adfærdsmæssige træk. Symptomerne på autisme er efter alt at dømme til stede fra fødslen, men jo yngre barnet er, desto vanskeligere er det at Den gennemsnitlige alder for diagnosticering af børn med autisme har været faldende i en årrække, men det er stadig sjældent, at børn diagnosticeres sikkert inden de fylder tre år. Derfor igangsættes intervention i nogle tilfælde allerede når der er mistanke om autisme. Se også Ultratidlig intervention.

Effekter af DSM-5 kriterier på antallet af personer diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse: et systematisk review
Smith, I. C., Reichow, B., & Volkmar, F. R. (2015). The Effects of DSM-5 Criteria on Number of Individuals Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-015-2423-8
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Tidlig identifikation af autismespektrumforstyrrelser

Zwaigenbaum, L., Bryson, S., & Garon, N. (2013). Early identification of autism spectrum disorders. Behavioural brain research, 251, 133-146. doi: 10.1016/j.bbr.2013.04.004
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Supplerende overvejelser om tidlig opdagelse og diagnosticering af autisme: review af tilgængelige redskaber

Matson, J. L., Rieske, R. D., & Tureck, K. (2011). Additional considerations for the early detection and diagnosis of autism: Review of available instruments. Research in Autism Spectrum Disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.rasd.2011.03.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Diagnosticering af autismespektrumforstyrrelser i barnets første tre år
Landa, R. J. (2008). Diagnosis of autism spectrum disorders in the first 3 years of life. Nature clinical practice. Neurology, 4(3), 138-147. doi: 10.1038/ncpneuro0731
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 24.03.2015