REVIEWS

Discrete trial teaching

Discrete trial teaching er den mest grundlæggende form for ABA-træning. Det er en teknik, der især anvendes i starten af en tidlig, intensiv intervention men som også anvendes til lavfungerende personer med autisme uanset alder. Discrete trial teaching kan bedst oversættes til trin-for-trin-læring i tilrettelagte omgivelser. Discrete trial teaching indebærer at undervisningen sker i 1:1-interaktion mellem barn og en voksen eller et andet barn; der anvendes korte, letforståelige instruktioner tilpasset barnets sprogforståelse; instruktionerne understøttes af såkaldt ’prompting’, der anvendes forstærkning og undervisningen sker i særlige læringsomgivelser - som regel et træningsrum (til forskel fra læring i naturlige omgivelser).

Undervisning i brugen af discrete trials teaching for børn med autismespektrumforstyrrelser: en gennemgang
Thomson, K., Martin, G. L., Arnal, L., Fazzio, D., & Yu, C. T. (2009). Instructing individuals to deliver discrete-trials teaching to children with autism spectrum disorders: A review. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(3), 590-606. doi: 10.1016/j.rasd.2009.01.003
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Undervisning med discrete trials
Ghezzi, P. M. (2007). Discrete trials teaching. Psychology in the Schools, 44(7), 667 - 679. doi: 10.1002/pits.20256

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 22.03.2013