REVIEWS

Epilepsi hos personer med autisme

Epilepsi er ganske udbredt hos personer med autisme, og giver anledning til særlige vanskeligheder. Behandlingen af epilepsi  er primært medicinsk, mens autismen primært behandles adfærdsanalytisk. Så længe personen med epilepsi ikke er anfaldsfri, stiller det krav til samordning af behandlingerne.

Søvn, epilepsi og autisme
Accardo, J. A., & Malow, B. A. (2014). Sleep, epilepsy, and autism. Epilepsy & behavior, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.yebeh.2014.09.081
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Børn med autismespektrumforstyrrelse og epilepsi
Francis, A., Msall, M., Obringer, E., & Kelley, K. (2013). Children with autism spectrum disorder and epilepsy. Pediatric annals, 42 (12), 255-260. doi: 10.3928/00904481-20131122-10
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Autisme og epilepsi: historisk perspektiv
Tuchman, R., Cuccaro, M., & Alessandri, M. (2010). Autism and epilepsy: historical perspective. Brain & development, 32 (9), 709-718. doi: 10.1016/j.braindev.2010.04.008
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Autismespektrumforstyrrelser og epilepsi: henimod en sammenhængende tilgang til behandling
Tuchman, R., Alessandri, M., & Cuccaro, M. (2010). Autism spectrum disorders and epilepsy: moving towards a comprehensive approach to treatment. Brain & development, 32(9), 719-730. doi: 10.1016/j.braindev.2010.05.007
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 17.12.2014