REVIEWS

Errorless Learning

Errorless Learning er den engelske betegnelse for fejlfri læring. Errorless Learning er en fællesbetegnelse for en række adfærdsanalytiske teknikker, der alle har til formål at fremme læring ved at minimere risikoen for at barnet begår fejl. For nogle børn med autisme er det en fordel ved errorless learning at træningen får et 'flow' og ikke afbrydes af korrektioner samt at træningen producerer succes og dermed forstærkning. Ulemperne er bl.a. at barnet risikerer at blive prompt-afhængigt og ikke udvikler selstændighed i opgaveløsningen.

Errorless learning: gennemgang og praktisk anvendelse til undervisning af børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mueller, M. M., Palkovic, C. M., & Maynard, C. S. (2007). Errorless learning: Review and practical application for teaching children with pervasive developmental disorders. Psychology in the Schools, 44(7), 691-700.

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel

ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk
Digital Object Identifier: 10.1002/pits.20258

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 22.03.2013