REVIEWS

Fagfolk og para-professionelle

Para-professionelle er en fællesbetegnelse for lønnede medarbejdere, der ikke har en formel faglig uddannelse: studerende, hjælpetrænere, støttepersoner og støttepædagoger eller –lærere. Af ressourcemæssige grunde er det oftest para-professionelle, der udfører hovedparten af den praktiske træning og undervisning af børn og unge med autisme. Der er derfor et stort behov for viden om, hvordan man bedst ruster sådanne medarbejdere til at levere en kvalificeret og effektiv undervisning og træning.

Forsøg med effekter af træning af trænere for personer med autisme: et systematisk review
Shire, S. Y., & Kasari, C. (2014). Train the trainer effectiveness trials of behavioral intervention for individuals with autism: a systematic review. American journal on intellectual and developmental disabilities, 119(5), 436-451. doi: 10.1352/1944-7558-119.5.436
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Lederes opfattelser af og viden om undervisningsformer for elever med autismespektrumforstyrrelser
Pazey, B. L., Gevarter, C., Hamrick, J., & Rojeski, L. (2014). Administrator views and knowledge of instructional practices for students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(10), 1253-1268. doi: 10.1016/j.rasd.2014.06.013
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Ikke-specialisters psykosociale interventioner for børn og unge med mentale funktionsnedsættelser eller lavtfungerende autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang
Reichow, B., Servili, C., Yasamy, M. T., Barbui, C., & Saxena, S. (2013). Non-specialist psychosocial interventions for children and adolescents with intellectual disability or lower-functioning autism spectrum disorders: a systematic review. PLoS medicine, 10(12), e1001572. doi: 10.1371/journal.pmed.1001572
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Oplæring af para-professionelle i at implementere interventioner til personer med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang
Rispoli, M., Neely, L., Lang, R., & Ganz, J. (2011). Training paraprofessionals to implement interventions for people autism spectrum disorders: A systematic review. Developmental neurorehabilitation, 14(6), 378-388. doi: 10.3109/17518423.2011.620577
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 26.08.2014