REVIEWS

Familier til børn med autisme

At have et barn med autisme har store konsekvenser for hele familien. Forskning i familier til børn med autisme har især beskæftiget sig med stresspåvirkninger og andre psykiske effekter – især på mødre. Ikke nødvendigvis fordi de påvirkes mere end fædre, men fordi der er en lang tradition for at opfatte mødre som den primære omsorgsperson – ikke mindst i angelsaksiske lande, hvor det er almindeligt, at mødre passer mindre børn og børn med handicap i hjemmet. Se også reviews af forskning i søskende til personer med autisme. og forskning i bedsteforældre til børn med autisme

Forældres erfaringer med at tage vare på et barn med autismespektrumforstyrrelse
DePape, A. M., & Lindsay, S. (2014). Parents' Experiences of Caring for a Child With Autism Spectrum Disorder. Qualitative health research, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1049732314552455
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Positiv opdragelse af børn med udviklingshandicap: en metaanalyse
Dyches, T. T., Smith, T. B., Korth, B. B., Roper, S. O., & Mandleco, B. (2012). Positive parenting of children with developmental disabilities: a meta-analysis. Research in developmental disabilities, 33(6), 2213-2220. doi: 10.1016/j.ridd.2012.06.015
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Virkninger af forældrestress: en metaanalyse af undersøgelser, der sammenligner oplevelsen af stress hos forældre til børn med og uden autismespektrumforstyrrelse
Hayes, S. A., & Watson, S. L. (2012). The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Experience of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-012-1604-y
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forældres opfattelse af årsag og udvikling af deres barns autisme og resultater af deres opfattelser: en gennemgang af litteraturen
Hebert, E. B., & Koulouglioti, C. (2010). Parental beliefs about cause and course of their child's autism and outcomes of their beliefs: a review of the literature. Issues in comprehensive pediatric nursing, 33(3), 149-163. doi: 10.3109/01460862.2010.498331
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Metaanalyse af komprative studier af depression hos mødre til børn med og uden udviklingshandicap
Singer, G. H. S. (2006). Meta-analysis of comparative studies of depression in mothers of children with and without developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 111(3), 155-169. doi: 10.1352/0895-8017(2006)111[155:MOCSOD]2.0.CO;2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/danskLæs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 30.03.3013