REVIEWS

Forældretræning

Forældretræning refererer for det første til forældrenes træning af deres eget barn - dvs. at forældrene fungerer som formidlere af intervention. Forældretræning kan også betyde, at forældre modtager en form for forældreuddannelse i håndtering af deres barns handicap og især barnets problemadfærd. Ofte er begge betydninger af forældretræning på spil samtidig og begge former bidrager til empowerment af forældre. Tidlig forskning i ABA-intervention til børn med autisme viste, at hvis ikke forældrene deltog aktivt i interventionen, ville børnene ikke få generaliseret deres færdigheder, som derfor i mange tilfælde ville gå tabt. Desuden har der været en interesse for at involvere forældre i træning for at spare penge – ved at lade forældrene varetage en større eller mindre del af træningen kan ABA-intervention billiggøres. I al fald hvis forældrene ikke skal aflønnes eller kompenseres på niveau med professionelle. De nedenstående reviews omfatter ikke kun forældres brug af ABA-metoden men også andre former for forældretræning og -uddannelse.

Evidensbaserede, forældre-medierede interventioner til småbørn med autismespektrumforstyrrelse: restriktiv og repetitiv adfærd
Harrop, C. (2014). Evidence-based, parent-mediated interventions for young children with autism spectrum disorder: The case of restricted and repetitive behaviors. Autism, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1362361314545685
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Interventioner baseret på forældretræning for småbørn med autismespektrumforstyrrelse
Beaudoin, A. J., Sebire, G., & Couture, M. (2014). Parent training interventions for toddlers with autism spectrum disorder. Autism research and treatment, 2014, 839890. doi: 10.1155/2014/839890
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forældreimplementerede interventioner for småbørn med handicap: en oversigt over metodetrofasthed
Barton, E. E., & Fettig, A. (2013). Parent-Implemented Interventions for Young Children With Disabilities: A Review of Fidelity Features. Journal of early intervention, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1053815113504625
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forældre-medieret tidlig intervention til småbørn med autismespektrumforstyrrelser (ASF)
Oono, I. P., Honey, E. J., & McConachie, H. (2013). Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane database of systematic reviews (Online), 4, CD009774. doi: 10.1002/14651858.CD009774.pub2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Adfærdsmæssige og kognitiv-adfærdsmæssige gruppebaserede forældreprogrammer for tidlige adfærdsproblemer hos børn i alderen mellem 2 og 12 år
Furlong, M., McGilloway, S., Bywater, T., Hutchings, J., Smith, S. M., & Donnelly, M. (2012). Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years. The Cochrane database of systematic reviews, 2, CD008225. doi: 10.1002/14651858.CD008225.pub2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En gennemgang af forældreuddannelse for forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser
Schultz, T. R., Schmidt, C. T., & Stichter, J. P. (2011). A Review of Parent Education Programs for Parents of Children with Autism Spectrum Disorders. Focus Autism Other Dev Disabl., 26(2), 96-104. doi: 10.1177/1088357610397346
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forældretræning: en oversigt over metoder for børn med autismespektrumforstyrrelser

Matson, M. L., Mahan, S., & Matson, J. L. (2009) . Parent training: A review of methods for children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 3 (4), 868–875. doi: 10.1016/j.rasd.2009.02.003
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Familiecentreret omsorg for børn med autismespektrumforstyrrelser: en oversigt

Gabovitch, E. M., & Curtin, C. (2009). Family-Centered Care for Children With Autism Spectrum Disorders: A Review. Marriage & Family Review, 45(5), 469-498. doi: 10.1080/01494920903050755
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forældreimplementeret tidlig intervention for småbørn med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang  

McConachie, H., & Diggle, T. (2007). Parent implemented early intervention for young children with autism spectrum disorder: a systematic review. Journal of evaluation in clinical practice, 13(1), 120-129. doi: 10.1111/j.1365-2753.2006.00674.x
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.

ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Forældreformidlede, tidlige interventioner til småbørn med autismespektrumforstyrrelser (Cochrane Review)

Diggle, T., McConachie, H. R., & Randle, V. R. (2003) . Parent-mediated early intervention for young children with autism spectrum disorder (Cochrane Review). The Cochrane Library, 2003 (1). doi: 10.1002/14651858.CD003496
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 05.09.2014