REVIEWS

Funktionel kommunikation

Funktionel kommunikationstræning er en adfærdsanalytisk teknik til behandling af problemadfærd. Den er funderet på brug af differentieret forstærkning til at indlære socialt acceptable måder at opnå de forstærkere, der opretholder problemadfærden. Som regel kombineres det med, at problemadfærden sættes på ekstinktion – ignorering. Hermed kan nogle former for problemadfærd erstattes af kommunikation. Funktionel kommunikationstræning anvendes primært til behandling af problemadfærd, der opretholdes af social forstærkning (opmærksomhed, adgang til objekter samt undgåelse af krav).

En analyse af funktionel kommunikationstræning som en emprisk funderet behandling af problemadfærd hos personer med mentale funktionsnedsættelser
Kurtz, P. F., Boelter, E. W., Jarmolowicz, D. P., Chin, M. D., & Hagopian, L. P. (2011). An analysis of functional communication training as an empirically supported treatment for problem behavior displayed by individuals with intellectual disabilities. Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print].

Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: 10.1016/j.ridd.2011.05.009

Funktionel kommunikationstræning: En gennemgang og praktiske anvisninger
Tiger, J. H., Hanley, G. P., & Bruzek, J. (2008). Functional communication training: A review and practical guide. Behavior Analysis in Practice, 1(1), 16–23.

Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.
Digital Object Identifier: N/A

 

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 13.03.2013