REVIEWS

Funktionelle analyser

Funktionelle analyser anvendes især i forbindelse med uhensigtsmæssig adfærd. Formålet med den funktionelle analyse er at finde frem til de faktorer, der opretholder adfærden, og målet er at kunne formulere en adfærdsplan, der giver anvisninger på, hvordan adfærden bør håndteres. Funktionelle analyser kan udføres på flere forskellige måder: som uformelle udregninger, som observationer af adfærdens forudsætninger og konsekvenser (ABC-analyser) eller som egentlige eksperimentelle funktionelle analyser. I det sidste tilfælde manipulerer man systematisk med omgivelserne for at kunne tage data på, hvordan varierende betingelser påvirker adfærden.

Se også problemadfærd.

Småbørnspraktikeres involvering i funktionel adfærdsmæssig udredning og funktionsbaserede interventioner: en litteraturgennemgang
Wood, B. K., Drogan, R. R., & Janney, D. M. (2013). Early Childhood Practitioner Involvement in Functional Behavioral Assessment and Function-Based Interventions: A Literature Review. Topics in Early Childhood Special Education, [Epub ahed of print]. doi: 10.1177/0271121413489736
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013