REVIEWS

Kammeratformidlet læring

Kammeratformidlet læring eller træning betyder, at jævnaldrende, normaltudviklede kammerater eller søskende oplæres til at fungere som formidlere af læring. I nogle tilfælde vil det dreje sig om 1:1-træning, men oftest benyttes kammerater til læring i naturlige omgivelser – i klassen, på legepladsen eller i børnegruppen. Buddy-systemer, sociale fyrtårne blandt kammeraterne og ændring af miljøet i mere socialt inkluderende retning er eksempler på teknikker, der anvendes i kammeratformidlet læring.

Skolebaserede, kammeratrelaterede sociale kompetencer for børn med autismespektrumforstyrrelse: metaanalyse og beskrivende review af single case studier
Whalon, K. J., Conroy, M. A., Martinez, J. R., & Werch, B. L. (2015). School-Based Peer-Related Social Competence Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis and Descriptive Review of Single Case Research Design Studies. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-015-2373-1
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Undersøgelse af effekter af sociale færdighedsinterventioner baseret på kammeratformidling og video-modellering til børn med autismespektrumforstyrrelser: En metaanalyse af single-case studier baseret på hierarkisk, lineær modellering
Wang, S.-Y., Cui, Y., & Parrila, R.
(2011). Examining the effectiveness of peer-mediated and video-modeling social skills interventions for children with autism spectrum disorders: A meta-analysis in single-case research using HLM. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 562-569. doi: 10.1016/j.rasd.2010.06.023
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kammeratformidlet undervisning og interventionsstrategier for børn med autisme
Sperry, L., Neitzel, J., & Engelhardt-Wells, K
. (2010). Peer-mediated instruction and intervention strategies for children with autism. Preventing School Failure, 54(4), 256–264. doi: 10.1080/10459881003800529
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Brug af kammeratformidlede interventioner i behandling af autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang
Chan, J. M., Lang, R., Rispoli, M., O’Reilly, M., Sigafoos, J., & Cole, H.
(2009). Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(4), 876–889. doi: 10.1016/j.rasd.2009.04.003
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Forbedring af sociale legefærdigheder hos børn med autisme ved brug af kammerater og søskende som behandlere
Bass, J. D., & Mulick, J. A. (2007). Social play skill enhancement of children with autism using peers and siblings as therapists. Psychology in the Schools, 44(7), 727-735. doi: 10.1002/pits.20261
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Intervention baseret på leg med kammarater som støtte af sociale kompetencer hos børn med autismespektrumforstyrrelser
Prendeville, J. A., Prelock, P. A., & Unwin, G
. (2006). Peer play interventions to support the social competence of children with autism spectrum disorders. Seminars in speech and language, 27(1), 32-46. doi: 10.1055/s-2006-932437
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 03.02.2015