REVIEWS

Kønsforskelle

Der er store forskelle i udbredelsen af autisme blandt drenge og piger. 80 procent af de børn, der diagnosticeres er drenge. Samtidig viser forskningen, at der er en tendens til at piger med højtfungerende autisme er i fare for enten ikke at blive diagnosticeret eller at blive diagnosticeret sent i barndommen. Derimod er der resultater, der tyder på, at lavtfungerende piger med autisme er hårdere ramt end tilsvarende drenge.

En gennemgang af betydningen af kvindekøn ved autismespektrumforstyrrelser
Kirkovski, M., Enticott, P. G., & Fitzgerald, P. B. (2013). A Review of the Role of Female Gender in Autism Spectrum Disorders. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-013-1811-1
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 06.11.2013