REVIEWS

Kommunikation og talesprog

Alle børn med autisme har vanskeligheder med kommunikation – det er en del af diagnosekriterierne. Og en relativ stor andel af børn med autisme udvikler ikke spontant talesprog eller udvikler et meget ufuldstændigt talesprog. Interventioner til fremme af kommunikation og udvikling af talesprog omfatter dels traditionel og systematisk træning af vokaliseringer. Men man har i de senere år fået en større indsigt i de udviklingsmæssige forudsætninger for talesprog, og fokus i de tidlige interventioner har derfor flyttet sig til træning af disse forudsætninger: delt opmærksomhed, imitationsevner, leg med objekter og nonverbal kommunikation. Desuden er der en bevægelse i retning af at udføre kommunikationstræningen i naturlige omgivelser i stedet for som 1:1-træning med en voksen.

Se også Alternativ kommunikation og Funktionel kommunikation samt PECS.

Spontan kommunikation ved autismespektrumforstyrrelser: en gennemgang af topografier og interventioner
Duffy, C., & Healy, O. (2011). Spontaneous communication in autism spectrum disorder: A review of topographies and interventions. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(3), 977-983. doi: 10.1016/j.rasd.2010.12.005
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Evaluering af effektivitet af kommunikationsbaserede behandlinger for autismespektrumforstyrrelser: en litteraturoversigt
Brunner, D. L., & Seung, H. (2009). Evaluation of the Efficacy of Communication-Based Treatments for Autism Spectrum Disorders: A Literature Review. Communication Disorders Quarterly, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1525740108324097
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kommunikationsintervention for Retts Syndrom: en systematisk oversigt
Sigafoos, J., Green, V. A., Schlosser, R., O’eilly, M. F., Lancioni, G. E., Rispoli, M., & Lang, R. (2009). Communication intervention in Rett syndrome: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(2), 304-318. doi: 10.1016/j.rasd.2008.09.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Spontanitet i kommunikation hos personer med autisme
Chiang, H. M., & Carter, M. (2008). Spontaneity of communication in individuals with autism. Journal of autism and developmental disorders, 38(4), 693-705. doi: 10.1007/s10803-007-0436-7
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Interventioner til forbedring af kommunikation i autisme
Paul, R. (2008). Interventions to improve communication in autism. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 835-856. doi: 10.1016/j.chc.2008.06.011
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Tidlig udvikling af kommunikation og intervention for børn med autisme
Landa, R. (2007). Early communication development and intervention for children with autism. Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 13(1), 16-25. doi: 10.1002/mrdd.20134
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Undersøgelse af effektive interventioner for kommunikationshandicap i forbindelse med autismespektrumforstyrrelser
Ogletree, B. T., Oren, T., & Fischer, M. A. (2007). Examining effective intervention practices for communication impairment in Autism Spectrum Disorder. Exceptionality, 15(4), 233-247. doi: 10.1080/09362830701655782
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

At lære småbørn med autisme at tale
Yoder, P., & McDuffie, A. (2006). Teaching young children with autism to talk. Seminars in speech and language, 27(3), 161-172. doi: 10.1055/s-2006-948227
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kommunikationsinterventioner for børn med autisme: en gennemgang af behandlingsresultater
Goldstein, H. (2002). Communication intervention for children with autism: a review of treatment efficacy. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 32(5), 373-396. doi: 10.1023/A:1020589821992
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 01.12.2013