REVIEWS

Langtidsprognoser og -resultater

Forskningen i langtidsprognoser og langtidsresultater fokuserer på voksne med autisme og  deres funktionsniveau – mentalt, socialt, kommunikativt – og deres evne til at klare sig i samfundet. Ofte ser forskningen på sammenhænge mellem funktionsniveau i barndommen og som voksen. Når man læser forskning om langtidsresultater, er der vigtigt at være opmærksom på, at de personer, der følges typisk ikke har haft adgang til tidlig og intensiv intervention i deres barndom. Der findes endnu ikke langtidsopfølgninger af tidlig intervention.

Voksne med autismespektrumforstyrrelser
Howlin, P., & Moss, P. (2012). Adults with autism spectrum disorders. Canadian journal of psychiatry, 57(5), 275-283.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Resultater for unge og voksne med autisme: en litteraturgennemgang
Levy, A., & Perry, A. (2011). Outcomes in adolescents and adults with autism: A review of the literature. Research in Autism Spectrum Disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.rasd.2011.01.023
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Kan børn med autisme komme sig? Hvis ja: hvordan?
Helt, M., Kelley, E., Kinsbourne, M., Pandey, J., Boorstein, H., Herbert, M., & Fein, D. (2008). Can Children with Autism Recover? If So, How? Neuropsychology review, 18(4), 339-366. doi: 10.1007/s11065-008-9075-9

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 24.03.2015