REVIEWS

Leg og træning af legefærdigheder

Leg og legetræning indgår som et element i alle tidlige og intensive interventioner. Man træner både symbolsk og funktionel leg og det sker både i 1:1-situationer, i situationer med omvendt integration og i naturlige omgivelser. Men i forskningen er det kun sjældent, at legefærdigheder indgår som et selvstændigt mål. I den eksisterende forskning er der især anvendt nogle adfærdsanalytiske teknikker - live modellering, videomodellering, prompting og forstærkning - til at fremme legefærdigheder.

Gennemgang af interventioner til forøgelse af funktionel og symbolsk leg hos børn med autisme
Lang, R., Machalicek, W., O'Reilly, M., Sigafoos, J., Rispoli, M., Shogren, K., & Regester, A. (2009). Review of Interventions to Increase Functional and Symbolic Play in Children with Autism. Education and Training in Developmental Disabilities, 44(4), 481-492.

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel  ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 22.08.2013