REVIEWS

Livskvalitet hos personer med autisme


Livskvalitet er den subjektive oplevelse af personers hverdagsliv. Livskvalitet omfatter de følelsesmæssige, de sociale og de fysiske aspekter ved hverdagslivet. Livskvalitet er således en persons helhedsblik på sin egen livssituation. Der er i autismeforskningen en tendens til at bruge livskvalitet som målestok i stedet for eller som supplement til mere objektive mål - især når det drejer sig om voksne med autisme. Forskning har vist, at autisme resulterer i forringet livskvalitet hos både de personer, der har autisme, og hos deres familier.

Livskvalitet ved autisme set i et livsperspektiv: en metaanalyse
van Heijst, B. F., & Geurts, H. M. (2014). Quality of life in autism across the lifespan: A meta-analysis. Autism, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1362361313517053
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Livskvalitet hos børn og unge med autismespektrumforstyrrelser: hvad ved vi om effekter af farmakoterapi
Moyal, W. N., Lord, C., & Walkup, J. T. (2013). Quality of Life in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorders: What Is Known About the Effects of Pharmacotherapy? Paediatric drugs, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s40272-013-0050-4
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 21.01.2014