REVIEWS

Medicinering

Der er store kommercielle interesser involveret i medicinering af børn med autisme og andre udviklingsforstyrrelser, og forskningen går hurtigt. Derfor er der i oversigten over reviews kun medtaget artikler fra de seneste to år - ældre reviews vil hurtigt blive forældede. I USA er to former for medicinering for autisme godkendt af Federal Drug Administration - risperidon (Risperdal bl.a.) og aripiprazol (Abilify). Men mange andre midler anvendes hyppigt 'off label' - dvs. uden myndighedernes godkendelse og uden at deres anvendelse er indikeret af en autismespektrum-diagnose.

En opdatering på farmakoterapi for autismespektrumforstyrrelse hos børn og unge
Young, N. J., & Findling, R. L. (2015). An update on pharmacotherapy for autism spectrum disorder in children and adolescents. Current opinion in psychiatry, 28(2), 91-101. doi: 10.1097/yco.0000000000000132
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Har opioid antagonister effekt på dæmpning af kernesymptomer på autiusmespektrumtilstande hos børn: et systematisk review
Roy, A., Roy, M., Deb, S., & Unwin, G. (2014). Are opioid antagonists effective in attenuating the core symptoms of autism spectrum conditions in children: a systematic review. Journal of intellectual disability research, [Epub ahead of print]. doi: 10.1111/jir.12122

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Virkningsgrad af betablokkere i håndtering af problemadfærd hos personer med mentale handicaps: en systematisk oversigt
Ward, F., Tharian, P., Roy, M., Deb, S., & Unwin, G. L. (2013). Efficacy of beta blockers in the management of problem behaviours in people with intellectual disabilities: A systematic review. Research in developmental disabilities, 34(12), 4293-4303. doi: 10.1016/j.ridd.2013.08.015

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) for autismespektrumforstyrrelser (ASF)
Williams, K., Brignell, A., Randall, M., Silove, N., & Hazell, P. (2013). Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for autism spectrum disorders (ASD). The Cochrane database of systematic reviews, 8, CD004677. doi: 10.1002/14651858.CD004677.pub3

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Medicinsk behandling for kernesymptomer ved autistisk forstyrrelse: aktuel forskningsstatus
Farmer, C., Thurm, A., & Grant, P. (2013). Pharmacotherapy for the Core Symptoms in Autistic Disorder: Current Status of the Research. Drugs, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s40265-013-0021-7

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Aripiprazol for autismespektrumforstyrrelser (ASF)
Ching, H., & Pringsheim, T. (2012). Aripiprazole for autism spectrum disorders (ASD). Cochrane database of systematic reviews, 5, CD009043. doi: 10.1002/14651858.CD009043.pub2

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Vurdering af medicinsk behandling af irritablitet ved autisme
Elbe, D., & Lalani, Z. (2012). Review of the pharmacotherapy of irritability of autism. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 21(2), 130-146.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Farmakologisk behandling af repetetiv adfærd ved autismespektrumforstyrrelser: bevis på publiceringsbias
Carrasco, M., Volkmar, F. R., & Bloch, M. H. (2012). Pharmacologic Treatment of Repetitive Behaviors in Autism Spectrum Disorders: Evidence of Publication Bias. Pediatrics, [Epub ahead of print]. doi: 10.1542/peds.2011-3285

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Medicinsk behandling af autismespektrumforstyrrelser
Benvenuto, A., Battan, B., Porfirio, M. C., & Curatolo, P. (2012). Pharmacotherapy of autism spectrum disorders. Brain & development, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.braindev.2012.03.015

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Atomoxetin til behandling af ADHD-symptomer ved autisme: en systematisk oversigt
Ghanizadeh, A. (2012). Atomoxetine for Treating ADHD Symptoms in Autism: A Systematic Review. Journal of attention disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1087054712443154

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Tricykliske antidepressiver for autismespektrumforstyrrelser (ASF) hos børn og unge
Hurwitz, R., Blackmore, R., Hazell, P., Williams, K., & Woolfenden, S. (2012). Tricyclic antidepressants for autism spectrum disorders (ASD) in children and adolescents. The Cochrane database of systematic reviews, 3, CD008372. doi: 10.1002/14651858.CD008372.pub2

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

En systematisk gennemgang af sekretin til børn med autismespektrumforstyrrelser
Krishnaswami, S., McPheeters, M. L., & Veenstra-VanderWeele, J. (2011). A Systematic Review of Secretin for Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, [Epub ahead of print]. doi: 10.1542/peds.2011-0428

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk  

En systematisk gennemgang af medicinske behandlinger til børn med autismespektrumforstyrrelser
McPheeters, M. L., Warren, Z., Sathe, N., Bruzek, J. L., Krishnaswami, S., Jerome, R. N., & Veenstra-VanderWeele, J. (2011). A Systematic Review of Medical Treatments for Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, [Epub ahead of print]. doi: 10.1542/peds.2011-0427

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Evidensbaseret behandling af autismespektrumforstyrrelser
Munshi, K. R., Gonzalez-Heydrich, J., Augenstein, T., & D'Angelo, E. J. (2011). Evidence-based treatment approach to autism spectrum disorders. Pediatric annals, 40(11), 569-574. doi: 10.3928/00904481-20111007-08

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk  

Psykotrop medicinering af børn med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk gennemgang og syntese af evidensbaseret praksis
Siegel, M., & Beaulieu, A. A. (2011). Psychotropic Medications in Children with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review and Synthesis for Evidence-Based Practice. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-011-1399-2

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekter af atypisk antipsykotisk medicinering til håndtering af adfærdsmæssige problemer hos børn med mentale funktionsnedsættelser og borderline intelligens: en systematisk gennemgang
Unwin, G. L., & Deba, S. (2011). Efficacy of atypical antipsychotic medication in the management of behaviour problems in children with intellectual disabilities and borderline intelligence: A systematic review Research in developmental disabilities, [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.ridd.2011.07.031

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Anden generations antipsykotiske midler for ikke-psykotiske forstyrrelser hos børn og unge: en gennemgang af randomiserede, kontrollerede studier
Zuddas, A., Zanni, R., & Usala, T. (2011). Second generation antipsychotics (SGAs) for non-psychotic disorders in children and adolescents: A review of the randomized controlled studies. European neuropsychopharmacology [Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.euroneuro.2011.04.001

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Psykofarmakologi af autismespektrumforstyrrelser blandt børn og unge
Nazeer, A. (2011). Psychopharmacology of autistic spectrum disorders in children and adolescents. Pediatric clinics of North America, 58(1), 85-97.10.1016/j.pcl.2010.10.011

Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Psykotrop medicinering af autisme: praktiske overvejelser for forældre
Williamson, E. D., & Martin, A. (2010). Psychotropic Medications in Autism: Practical Considerations for Parents. Journal of autism and developmental disorders, [Epub ahead of print]. doi: 10.1007/s10803-010-1144-2

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel http://dx.doi.org/10.1007/s10803-010-1144-2
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

 

 

Joi Bay / 03.02.2015