REVIEWS

Motorik og motoriske interventioner

Motoriske interventioner omfatter ergo- og fysioterapi. Rideterapi, sanseintegration og løbetræning er eksempler på motorisk træning til børn med autisme.  Reviews viser, at selv om der er positive effekter af nogle former for fysisk træning, så er dokumentationen for effekterne stadig begrænset.
Se også reviews af sanseintegration samt kiropraktisk behandling.

Håndtering af motoriske vanskeligheder og kommunikative handicaps hos personer med autisme: MORE interventionsmodellen
Emerson, A., & Dearden, J. (2013). Accommodating to motor difficulties and communication impairments in people with autism: the MORE intervention model. Frontiers in integrative neuroscience, 7, 45. doi: 10.3389/fnint.2013.00045
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Motorisk udvikling og motorisk resonans-vanskeligheder ved autisme: relevans for tidlig intervention for sprog- og kommunikationsfærdigheder
McCleery, J. P., Elliott, N. A., Sampanis, D. S., & Stefanidou, C. A. (2013). Motor development and motor resonance difficulties in autism: relevance to early intervention for language and communication skills. Frontiers in integrative neuroscience, 7, 30. doi: 10.3389/fnint.2013.00030
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Meta review af systematiske og metaanalytiske reviews af bevægelsesforskelle, effekter af motoriske interventioner og de underliggende nerale mekanismer i autismespektrumforstyrrelser
Miyahara, M. (2013). Meta review of systematic and meta analytic reviews on movement differences, effect of movement based interventions, and the underlying neural mechanisms in autism spectrum disorder. Frontiers in integrative neuroscience, 7, 16. doi: 10.3389/fnint.2013.00016
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Fysisk træning og personer med autismespektrumforstyrrelser: en systematisk oversigt
Lang, R., Koegel, L. K., Ashbaugh, K., Regester, A., Ence, W., & Smith, W. (2010). Physical Exercise and Individuals with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 565-576. doi: 10.1016/j.rasd.2010.01.006
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Udbytte af fysisk aktivitet for unge med udviklingshandicap: en systematisk gennemgang
Johnson, C. C. (2009). The benefits of physical activity for youth with developmental disabilities: a systematic review. American journal of health promotion, 23(3), 157-167. doi: 10.4278/ajhp.070930103
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Evidensbaseret review af interventioner for autisme anvendt i eller af relevans for ergoterapi
Case-Smith, J., & Arbesman, M. (2008). Evidence-based review of interventions for autism used in or of relevance to occupational therapy. The American journal of occupational therapy, 62(4), 416-429. doi: 10.5014/ajot.62.4.416
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Effekter af motoriske interventioner på stereotyp adfærd hos børn med autismespektrumforstyrrelser
Petrus, C., Adamson, S. R., Block, L., Einarson, S. J., Sharifnejad, M., & Harris, S. R. (2008). Effects of exercise interventions on stereotypic behaviours in children with autism spectrum disorder. Physiotherapy Canada, 60(2), 134-145. doi: 10.3138/physio.60.2.134
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Fysiske aktiviteter for børn med autismespektrumforstyrrelser
Crollick, J. L., Mancil, G. R., & Stopka, C. (2006). Physical Activity for Children With Autism Spectrum Disorder. Teaching Elementary Physical Education, 17(2), 30-34.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Efficiens af sensoriske og motoriske interventioner for børn med autisme
Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 32(5), 397-422. doi: 10.1023/A:1020541906063
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 24.06.2013