REVIEWS

Musikterapi

Musikterapi til børn med autisme omfatter brugen af musikalske udtryk til udvikling af kommunikative og sociale færdigheder. Terapien omfatter dels barnets aktive musikproduktion og improvisation med musik og dels musiklytning. Effektmålene i denne type interventionsforskning er kommunikativ adfærd, sprogudvikling, følelsesmæssig modtagelighed, opmærksomhed og selvkontrol.

En gennemang af 'musik og motorik'-terapier for børn med autisme: integrative interventioiner til multisystemisk udvikling
Srinivasan, S. M., & Bhat, A. N. (2013). A review of "music and movement" therapies for children with autism: embodied interventions for multisystem development. Frontiers in integrative neuroscience, [Epub ahead of print]. doi: 10.3389/fnint.2013.00022
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Musikforskning om børn og unge med handicap og typisk udviklede jævnaldrende: en systematisk gennemgang
Brown, L. S., & Jellison, J. A. (2012). Music research with children and youth with disabilities and typically developing peers: a systematic review. Journal of music therapy, 49(3), 335-364.
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Musikinterventioner for børn med autisme: narrativ gennemgang af litteraturen
Simpson, K., & Keen, D. (2011). Music Interventions for Children with Autism: Narrative Review of the Literature. Journal of autism and developmental disorders, 41(11), 1507-1514. doi: 10.1007/s10803-010-1172-y
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Afsøgning af musikkens potentialer: en kritisk undersøgelse af forskning i musikterapi for personer med autisme
Accordino, R., Comer, R., & Heller, W. B. (2007). Searching for music's potential: A critical examination of research on music therapy with individuals with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 1(1), 101-115. doi: 10.1016/j.rasd.2006.08.002
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Musikterapi til børn med autismespektrumforstyrrelser
Gold, C., Wigram, T., & Elefant, C. (2006). Music therapy for autistic spectrum disorder. Cochrane database of systematic reviews (Online)(2), CD004381. doi: 10.1002/14651858.CD004381.pub2
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Musikterapi i udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser: klinisk anvendelse og forskningsevidens
Wigram, T., & Gold, C. (2006). Music therapy in the assessment and treatment of autistic spectrum disorder: clinical application and research evidence. Child: care, health and development, 32(5), 535-542. doi: 10.1111/j.1365-2214.2006.00615.x
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

 

Joi Bay / 26.12.2012