REVIEWS

Neurofeedback som behandling af autisme

Neurofeedback er en læringsorienteret behandlingsmetode, som er inspireret af anvendt adfærdsanalyse, men hvor feedback ikke gives fra en træner i en 1:1-situation, men hvor barnet får neurofeedback (baseret på EEG) og således lærer at forstærke og korrigere sig selv. Det er en relativ ny og relativ højteknologisk form for træning af kognitive og emotionelle færdigheder. Metoden er især veldokumenteret i forhold til børn med ADHD.


Neurofeedback ved autismespektrumforstyrrelser

Holtmann, M., Steiner, S., Hohmann, S., Poustka, L., Banaschewski, T., & Bolte, S. (2011). Neurofeedback in autism spectrum disorders. Developmental medicine and child neurology, 53(11):986-93. doi: 10.1111/j.1469-8749.2011.04043.x
Link til tidsskrift i danske biblioteker.
Link til online artikel.
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk.

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 27.12.2012