REVIEWS

Økonomiske aspekter ved autisme

Forskning i økonomiske konsekvenser ved autisme viser, at der er betydelige ekstraudgifter og mistede indtægter forbundet med autisme – både i de enkelte familier og for samfundet. Hovedparten af udgifterne er knyttet til voksenlivet. Det indebærer, at selv store udgifter til intervention i barndom og ungdom kan være samfundsnyttige, fordi sådanne udgifter kan betyde bedre funktionsevne i voksenalderen for personer med autisme.

Omkostninger ved autismespektrumforstyrrelser i United Kingdom og United States
Buescher, A. V., Cidav, Z., Knapp, M., & Mandell, D. S. (2014). Costs of autism spectrum disorders in the United Kingdom and the United States. JAMA pediatrics, 168(8), 721-728. doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.210
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Årligt forskningsreview: interventioner i børne- og ungdomspsykiatri: en oversigt over fremskridt i økonomiske studier af forskellige forstyrrelser
Beecham, J. (2014). Annual Research Review: Child and adolescent mental health interventions: a review of progress in economic studies across different disorders. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, [Epub ahead of print]. doi: 10.1111/jcpp.12216
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk


Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.12.2014