REVIEWS

Overgang til voksen for unge med autisme

Erfaringer og forskning viser, at personer med autisme har særlige vanskeligheder ved overgang fra en livsfase til den næste. Fx. fra pasning i hjemmet til daginstitution, fra daginstitutilon til skole, fra skole til arbejdsmarked og fra ungdom til voksenliv. Disse vanskeligheder rammer også forældrene til børn og unge med autisme. Vanskelighederne skyldes dels at mange personer med autiusme har en nedsat fleksibilitet og en forhøjet rigiditet, og dels, at de tilpasninger, der tidligere er sket i en kontekst, ikke nødvendigvis er direkte anvendelige i en anden kontekst. Det er derfor ofte nødvendigt specifikt at tilrettelægge intervention, der tager sigte på at lette overgangene til fx. skole, til arbejdsmarked og til voksenlivet.

Systematisk review af Medical Home modeller til fremme af unges overgange til primær sundhedssektor for voksne med autismespektrumforstyrrelse
Rogers, K., & Zeni, M. B. (2015). Systematic Review of Medical Home Models to Promote Transitions to Primary Adult Health Care for Adolescents Living With Autism Spectrum Disorder. Worldviews on evidence-based nursing, [Epub ahead of print]. doi: 10.1111/wvn.12085

Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

Overgang fra skole til voksenliv for unge med autismespektrumforstyrrelser: review og anbefalinger
Hendricks, D. R., & Wehman, P. (2009). Transition From School to Adulthood for Youth With Autism Spectrum Disorders: Review and Recommendations. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1088357608329827
Link til tidsskrift i bibliotek.dk
Link til online artikel 
ABAforums database over abstracts på engelsk/dansk

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 24.03.2015